BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Identyfikacja i diagnoza jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w polskim agrobiznesie
Identification and Diagnosis of Organizational Units Conducting Business Activity in Polish Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 42-46, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo rolne
Agrobusiness, Arable farm, Agricultural enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Określono i zidentyfikowano jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą w polskim agrobiznesie. Scharakteryzowano stan ekonomiczno-gospodarczy jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu ze wskazaniem na najlepiej gospodarujące i rokujące nadzieję na przyszłość. Stwierdzono, że istnieje ciągła konieczność przekształceń w zakresie form jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w polskim agrobiznesie w celu dostosowania ich do warunków rynkowych, obowiązujących w Unii Europejskiej. (oryg. streszcz.)

The article provides the identification of organizational units conducting business activity, as well as the description of their financial and economic condition, with the emphasis on the most efficient and promising ones. In Polish agribusiness there are many forms of organizational units conducting business activity which, in fact, do not generate the expected profit, while their economic condition deteriorates increasingly owing to the market conditions that are unfavorable to the development of Polish agriculture. In the conclusion of the article it has been pointed to the neccessity of the transformations of organizational units conducting business activity in Polish agribusiness, in order to adapt these units to the market conditions in the European Union. (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fereniec J. (1999): Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 442-443.
  2. Guzewicz W. i in. (2000): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątków byłych PGR (lata 1996-1999 i zamierzenia do roku 2001). lERiGŻ, Warszawa, s. 11.
  3. Woś A. (1998): Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 16-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu