BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giłka Joanna
Tytuł
Pozarolnicza aktywność gospodarcza rolników indywidualnych na Pomorzu Środkowym w opinii doradców rolnych
Non-Agricultural Activity of Individual Farmers in the Middle Pomerania in Rural Advisors Opinions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 47-51, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Struktura zatrudnienia w rolnictwie, Zatrudnienie w rolnictwie, Doradztwo rolnicze, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa
Agriculture, Structure of employment in agriculture, Employment in agricultural sector, Agricultural advisory, Double occupation of farmers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zawarto opinie doradców rolnych o stanie przedsięwziąć gospodarczych rolników indywidualnych w podregionie koszalińskim. Uwzględniono między innymi motywy podjęcia działalności pozarolniczej, źródła jej finansowania, pierwotny profil badanych gospodarstw oraz zmiany, jakie ta działalność wywołała. Zaprezentowano także oceną działań różnych instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz perspektywę dalszej aktywizacji obszarów wiejskich. (oryg. streszcz.)

The paper includes rural advisors opinions concerning economic ventures state of individual cultivators in Koszalin region. The following aspects have been taken into consideration: motives of extra-agricultural activities taking, financing manners, original profile of treated farms and changes caused by extra-agricultural activity. Also estimation of operations different institutions leaning enterprise and prospects of farthest rural areas activation is being presented. (original asbtract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedyszak-Radziejowska B. (2000): Mieszkańcy wsi, elity oraz liderzy a rozwój wiejskiej przedsiębiorczości. [W]: M. Klodziński (red.): Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską. PAN, IRWiR, AR w Szczecinie, s. 30-44.
  2. Klodziński M. (2000): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. [W]: M. Kłodziński, A. Rosner (red.): Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. PAN, IRWiR, Warszawa, s. 30-50.
  3. Mickiewicz B. (2002): Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Roczniki Naukowe SERiA T. IV, z. 4, s. 114.
  4. Ostrowski L. (1999): Przedsiębiorczość pozarolnicza chłopów jako czynnik budowania wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3/99, s. 31-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu