BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarek Piotr
Tytuł
System kontroli finansowej inwestycji gminnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych
Financial Control System of Local Government Investments Co-financed from Structural Funds
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1048, s. 69-78, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość, audyting i podatki u progu wejścia do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rachunkowość sektora publicznego, Finansowanie inwestycji w gminie, Fundusze strukturalne, Kontrola finansowa, Kontrola wewnętrzna
Public sector accounting, Investment financing in district, Structural funds, Financial control, Internal control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Korzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego z unijnych funduszy strukturalnych wymaga stosowania właściwego systemu kontroli finansowej. Celem artykułu jest analiza nowych regulacji prawnych pod względem zakresu i kryteriów kontroli przeprowadzanych przez odpowiednie organy w związku z aktualną i przyszłą działalnością inwestycyjną gmin w Polsce.

Polish accession to the European Union is an opportunity for local governments to increase the volume and pace of investments in technical infrastructure in Poland. At the same time Polish government introduce new regulations on financial control. They have a great importance for both public managers and the public. For the public managers it is important to understand how to manage in accordance with the regulations and what consequences of violating the law are. For the public it is important to know that there is value for money spent on investments and they will have to pay 100% costs of investments in their taxes in casa of serious mistakes of public mangers. The aim of this paper is to analysis the new regulations in terms of scope and control criteria of financial control in local governments in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beniowski J., Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2002, nr 11.
 2. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000.
 3. Niewiadomski Z., Siemiński W., Sosnowski P., Tetera M., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 4. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2003.
 5. Rachunkowość zarządcza, red. K. Świderska, Poltext, Warszawa 1997.
 6. Stefanowska E., Nowe zasady wykonywania kontroli wewnętrznej przez jednostki samorządu terytorialnego, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2001, nr 25.
 7. Swianiewicz P., Wydatki na inwestycje w infrastrukturą techniczną, „Wspólnota" 2002, nr 25-26.
 8. Ustawa o administracji rządowej w województwie (DzU 1998 nr 91, poz. 577).
 9. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 1998 nr 150, poz. 983 ze zm.).
 10. Ustawa o działach administracji rządowej (DzU 1999 nr 82, poz. 928 ze zm.).
 11. Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (DzU 1998 nr 155, poz. 1014 ze zm.).
 12. Ustawa o kontroli skarbowej (DzU 1991 nr 76, poz. 442 ze zm.).
 13. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU 1995 nr 13, poz. 59 ze zm.).
 14. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU 1992 nr 85, poz. 428 ze zm.).
 15. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (DzU 1990 nr 16, poz. 95 ze zm.).
 16. Ustawa o samorządzie wojewódzkim (DzU 1998 nr 91, poz. 576 ze zm.).
 17. Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU nr 141, poz. 1177 ze zm.).
 18. Ustawa o zamówieniach publicznych (DzU 1994 nr 76, poz. 344 ze zm.).
 19. Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z dnia 12 maja 2000 r. (DzU 2000 nr 48, poz. 550 ze zm.).
 20. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (DzU 1995 nr l, poz. l ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu