BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bodzianny Jolanta
Tytuł
Rozliczenia międzyokresowe czynne w zakładach ubezpieczeń
Prepayments and Accrued Income in Insurance Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1048, s. 89-94, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość, audyting i podatki u progu wejścia do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Regulacje prawne, Sprawozdawczość finansowa, Ustawa o rachunkowości, Dyrektywy WE, Instytucje ubezpieczeniowe, Bilans przedsiębiorstwa
Financial accounting, Legal regulations, Financial reporting, Accounting Act, EC directives, Insurance institute, Enterprise’s balance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i ujęcia w bilansie zakładu ubezpieczeń rozliczeń międzyokresowych czynnych na tle przepisów Unii Europejskiej. Po nowelizacji ustawy o rachunkowości zarówno ujęcie rozliczeń międzyokresowych w bilansie, jak i sposób ich wyceny jest zgodny z wymogami UE zawartymi w dyrektywie w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.

The article contains information about prepayments and accrued income in insurance companies. There are some differences in the structure and content this item of balance sheets of insurance undertakings and others companies. Author compares the regulations of Polish legislation relating prepayments and accrued income with Council Directive of the European Economic Community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
  2. Dyrektywa Rady nr 91/674/EEC z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.
  3. Eldon A., Hendriksen E. A., van Breda M. F. Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
  4. Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - podatki, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2002.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (DzU 2001 nr 149).
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, tekst jednolity (DzU 2002 nr 76).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu