BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barwacz Kazimierz
Tytuł
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą
The Importance of Organizational Culture in the Process of Knowledge Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 7-17, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Kultura organizacji
Knowledge, Knowledge management, Corporate culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wzajemnych związków istniejących między wiedzą i zarządzaniem wiedzą a kulturą organizacyjną. Szczególnie wiele miejsca poświęcono na ukazanie kultury organizacyjnej jako determinanty implementacji zarządzania wiedzą. Zaprezentowano także zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej w procesie implementacji koncepcji zarządzania wiedzą.

The aim of the article is to present the correlation between knowledge management (KM) and organizational culture (OC) in a company. The issue of organizational culture as a determinant of knowledge management implementation is widely described. In the last section of the article an outline of the methodology of diagnosing of the organizational culture in the process of implementation the idea of knowledge management is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiński A., Bigram S. A. Training & Development, http://it.info.pl/artykuly/artykul_4121 .htm
 2. Barwacz K., Rozwój koncepcji zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2003.
 3. Brdulak J. J., Zarządzanie wiedzą, jako szansa wzrostu efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Referat wygłoszony na konferencji IFGN-u, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 5 listopada 2001. http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index.php?sm=104&ca=262&al=d al
 4. Brdulak J. J., Rola twórczego myślenia w Zarządzaniu Wiedzą, Kielce 2001. http://www.jakubbrdulak.republika.pl/Publikacje/RTMwZW.pdf
 5. Brzeziński M., Proces uczenia się zmian, „Przegląd Organizacji” 3/2000.
 6. Chylewska J., Łapiński B., Hewitt Asociales Sp. z o.o. http://www.kadry.info.pl/artykuly/4567.htm
 7. Erisman A. M., Jak zarządzamy wiedzą organizacji w głowach pracowników, http://gazeta-it.pl/archiwum/git07/jak_zarzadzamy.html
 8. Gryszkiewicz K., Lipiec P., Stanek A., Kultura organizacyjna jako stymulator i inhibitor procesu uczenia się, Materiały Konferencyjne Sympozjum IOiZ Wydz. Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański 2001. http://www.strateg.edu.pl/dokonania.php?nr=l&n=4&r=ll
 9. Kozioł L., Zarządzanie firmą w społeczeństwie informatycznym, AE Kraków 2002. Materiały Konferencji Naukowej. Bazy własne dorobek biblioteki AE, dokument nr: 78(-19888543)
 10. Konecki K., Tobera P., Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001. http://konecki.webpark.pl/publikacje/publikacjal0.html
 11. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Koncepcja zarządzania wiedzą - jej geneza, zastosowania i perspektywy, Artykuł 2001 AGH Kraków, www.egov.pl
 12. Marciniak A., Pracownia Badań Społecznych w Sopocie, http://www.kadry.info.pl/artykuly/artykul_4390.htm
 13. Mierzejewska B., „Rzeczpospolita" 24.02.2002.
 14. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 15. Rudolf T., Raport Katedry Teorii Zarządzania pr. zbior. pod red. P. Płoszajskiego SGH, Warszawa 2001. http://www.knowledgeboard.com/download/3538/Raport-Zarz-dzanie-Wiedz-Bilans-do-wiadcze-.pdf.pdf
 16. Sikorski Cz., Zachowanie ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 17. Strojny M., Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania konkurencyjności organizacji gospodarczych, „Przegląd Organizacji" 2/2000. http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=84&Ite mid=62
 18. Sveiby K., Knowledge Management - Executive Excellence, March 2000, Vol. 17.
 19. Wójtowicz A., Diagnozowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, MWSE, Tarnów 2002.
 20. Badanie kultury organizacyjnej firmy. http://www.sensus.com.pl/KOF.ppt
 21. Raport - Katedry Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2000.
 22. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu