BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj
Tytuł
Gospodarstwa agroturystyczne w procesie integracji z Unią Europejską
Agrotouristic Farms in Integration Process with the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 75-79, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Wieś, Gospodarstwa rolne
Agrotourism, Village, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Agroturystyka stanowi kluczowy i priorytetowy składnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Gospodarstwa agroturystyczne są rodzajem przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych, które prowadzą działalność gospodarczą (rolniczą) i świadczą usługi turystyczne. Szczególny rozwój gospodarstw agroturystycznych obserwuje się w krajach unijnych. Mając to na uwadze, należy w większym zakresie rozwijać działalność agroturystyczną w Polsce, a szczególnie unowocześniać bazę turystyczną i uatrakcyjniać pobyt turystów na obszarach wiejskich. (oryg. streszcz.)

The transfortnation of the Polish economy stimulates the possibilities of development and the usage of agricultural farms in achieving different airms such as agrotouristic services. The countries of the Europeon Union are particularly interested in different forms of recveation in rura! environment and they find agrotourism as prevention factor againsthuman migration from villages to towns. This idea can be a "cure" for the degradation of the environment and it can have a big influence on spreading the touristic season beyond the favourite summer holiday months such as Juły and August. These expectations can be met by the agrotouristic farms located in attractive regions of our country. Every tourist white choosing a place to spend their leisure time of sports and recreation facilities a farm has. Tourists like mechants ave looking for products of the highest quality good prices as well as the most attractive, areas and especially friendly farm owners. These reąuirements will have to be met in a greater degree after Poland will access the European Union. Therefore agrotouristic farms, even now, should have their buildings prepared in relation to aesthetics and equipment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyńska-Crzymek I., Goraj L, Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A. (2000): Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw. FAPA, Warszawa.
  2. Dębniewska M, (2000): Ekonomiczne aspekty rozwoju agroturystyki. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Zamość, t. III, Zeszyt 2.
  3. Drzewiecki M. (2001): Podstawy agroturystyki. Instytut Wydawniczy, Bydgoszcz.
  4. Grochala-Wlodek E. (2003): Na otwartym szlaku. Gazeta Prawna, nr 19.
  5. Kmita E. (1999): Agroturystyka w Europie. [W:] Promocja podstawą sukcesu w turystyce wiejskiej. Materiały szkoleniowe PFTW, Brwinów-Warszawa.
  6. Kandefer W. (2002): Produkt agroturystyczny - uwarunkowania rozwoju. Agroturystyka w teorii i praktyce, Olsztyn.
  7. Sikora J. (1999): Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSiP, Warszawa.
  8. Ziftara W. (1998): Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu