BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewska Barbara
Tytuł
Skala zewnętrznego zasilania rzeczowego gospodarstw rolniczych i ich towarowość
External Inputs Use and Level of Selling of Agricultural Commoditie by Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 5, s. 48-51, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Koszty produkcji
Arable farm, Agricultural production, Production costs
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W pracy przedstawione zostały związki pomiędzy gospodarstwem a rynkiem, które kształtują się m.in. przez towarowość gospodarstwa oraz poprzez zakupy środków do produkcji. Badania wykazały, że istnieje ścisły związek pomiędzy nakładami na produkcję, a sprzedażą wytworzonych produktów w gospodarstwie.

In the paper the connections of farms with market has been presented links in farms of baying input and selling agricultural output. It is stated that is strong dependence between these both commodities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiewska В. (2000): Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie towarowości produkcji. Rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa.
  2. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Lewandowski J, Snarski S. (1995): Efektywność gospodarowania na glebach lekkich oraz modele organizacji gospodarstw dla województwa białostockiego. Wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Tomczak F. i inni (1988): Gospodarka rodzinna w rolnictwie, teraźniejszość i przyszłość. PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu