BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Julian
Tytuł
Kredytowanie czynnikiem rozwoju gospodarstw indywidualnych
The Loan as a Factor of Private Farms Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 80-83, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Gospodarstwa rolne, Kredyt rolny, Dopłaty dla rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie
Agriculture, Agricultural policy, Arable farm, Agricultural credit, Payments for agricultural, Investments in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej objęły również indywidualne gospodarstwa rolne. Ich unowocześnianie odbywa się w oparciu o kredyty inwestycyjne udzielane na preferencyjnych zasadach. Wyrazem zmian jest wzrost powierzchni użytków rolnych, a także powiększenie się wartości środków trwałych na skutek uzupełniania i wymiany maszyn oraz ciągników. Rozwój gospodarstw spowodował zmiany w strukturze organizacji na korzyść produkcji roślinnej oraz wpłynął pozytywnie na poziom dochodu rolniczego. (oryg. streszcz.)

Processes of adjust polish economies to the requirements of the European Union standards embraced also private farms. The modernization of farms proceeds has been supported by investment loans on preferential conditions. As a result the area of arable land and value of permanent means has increased by purchasing and exchanging farm equipment. Development of farms has caused changes in profile of production benefited for plant production and has effected positively the level of farm income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowska E. U. (2002): Poziom i kierunki inwestowania w rolnictwie polskim w latach 1996-2000. Roczniki Naukowe SERi A, 1. IV, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Bydgoszcz, s. 37-42.
  2. Jerzak M. (1977): Stanowisko i specyfika pracy instruktora gminnego. Referat na konferencje. NOT, Bydgoszcz.
  3. Kopeć B. (1983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wydawnictwo AR, Wrocław.
  4. Kożuch A., Kożuch B., Kutkowska B. (2000): Polska polityka rolna u progu XXI wieku. Nauka-Edukacja, Warszawa.
  5. Ryznar J. (1995): Doradztwo rolnicze w zarysie. Wydawnictwo AR, Wrocław.
  6. Ryznar J., Kalinowski J. (1999): Wybrane aspekty oddziaływania kredytów preferencyjnych na kondycję ekonomiczną i rozwój gospodarstw rodzinnych w kontekście pracy doradczej (na przykładzie byłego województwa wrocławskiego}. Postępy Nauk Rolniczych nr 6, s. 89-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu