BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard
Tytuł
Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa rozdrobnionego
The Role of Cooperative Banks in Financing of Dispersion Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 90-95, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dochody rolnicze, Dopłaty dla rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Kredyt rolny
Agriculture, Farm household income, Payments for agricultural, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Słabość kapitałowa gospodarstw rolniczych i ograniczone możliwości ich wsparcia ze źródeł zewnętrznych stanowią najpoważniejszą barierę przekształceń rolnictwa w Polsce, zwłaszcza rozdrobnionego, zdominowanego przez małe, drobnotowarowe gospodarstwa rodzinne. Te cechy strukturalne powodują, iż rozwój tego typu rolnictwa uzależniony będzie od umiejętności pokonywania ograniczeń kapitałowych oraz właściwego kojarzenia środków finansowych z profesjonalnymi instytucjami pośrednictwa finansowego. (oryg. streszcz.)

The aim of this elaboration was to show the role of cooperative banks in financing of agricultural farms in area of dispersion agriculture (on the example of the podkarpacki region). The research proved that cooperative banks are the most important financial institutions providing financial services for agriculture and in conditions of dispersion agriculture their role gains on meaning in system of financing of this section. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bierlen R., Barry P. J., Dixon B. L., Abrendsen B. (1998): Credit Constraints, Farm Characteristics and the Farm Economy. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 80, No. 4.
  2. Jóźwiak W. (1999J: Ocena efektów kredytowania preferencyjnego w gospodarstwach osób fizycznych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5/99, s, 13-26.
  3. Kulawik J. (2000): Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia. Bank i Kredyt, nr 9, s. 31-41.
  4. Podstawka M., Nawrocki T. (2001): Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez Bank Gospodarki Żywnościowej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  5. Sprawozdanie z działalności ARiMR w 1999 r., ARiMR, Warszawa, 2000.
  6. Wilczyński W. (i 995): Pożądane kierunki przekształceń polskiego systemu bankowego na tle jego obecnego stanu. Bank i Kredyt, nr 1-2/95, s. 43-51.
  7. Wroński S. (2000): Rola i zadania bankowości spółdzielczej w restrukturyzacji rolnictwa i terenów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 107, s. 11-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu