BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierczyńska Sylwia
Tytuł
Opłacalność produkcji jabłek w wyznaczonych typach sadów
The Economic Results of Apple Production in the Different Management Systems
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 101-105, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ekonomika rolnictwa, Produkcja rolna, Produkcja roślinna
Agriculture, Agricultural economics, Agricultural production, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Określono efekty ekonomiczne produkcji jabłek w trzech typach sadów karłowych oraz porównano je z sadami tradycyjnymi. Zwrócono uwagę, na znaczenie amortyzacji w kształtowaniu dochodowości produkcji jabłek. (oryg. streszcz.)

The aim of this paper was to calculate the economic results of the apple production in the defined management systems (three dwarf orchard and traditional orchard). The issues of this analysis stale, that economic results of dwarf orchard were higher than traditional. Among of different dwarf orchards, the highest economic results were obtained by multirow orchards, and among of dwarf orchard planted in single-row system - by high density management system (density over 2000 threes per hectare). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaser Ch., Monney Ph.t Evequoz N., Amsler P. (1996): Analyse comparative des per-formances economiques de differents systemes de verger. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 28(2), s. 117-128.
  2. Gocdegebure J. (1993): Economic aspects of super-intensive apple orchards. Acta Hort. nr 349, s. 285-293.
  3. Kubiak K. (1998): Produkcja ogrodnicza w Polsce (1990-1996). COBRO, Warszawa.
  4. Makosz K. (1988): Nowe intensywne sady jabłoniowe. Ogrodnictwo nr 2, s. 6-9.
  5. Makosz E. (1993): Sady wrzecionowe. PWRiL, Warszawa. Rynek owoców i warzyw, nr 21, listopad 2002, s. 7.
  6. Wawrzyniak J., Kierczyńska S. (1999): Zmiany w produkcji sadowniczej w Wielkopolsce. Pozn. Tow. Przyj. Nauk nr 87, s. 133-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu