BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierepka Maria
Tytuł
Wewnętrzne uwarunkowania produktywności gospodarstw rodzinnych
Internal Conditions of Farms' Productivity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 106-109, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produktywność, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Productivity, Arable farm, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wewnętrzne uwarunkowania produktywności gospodarstw rodzinnych, traktując proces produkcyjny jako formalny wyraz systemu, który w istocie można sprowadzić do transformacji określonego poziomu czynników produkcji w produkt. Stwierdzono, że kluczowa, rolę w podnoszeniu produktywności gospodarstw odgrywa racjonalne zarządzanie procesem produkcyjnym. (oryg. streszcz.)

There are presented internal conditions of farms' productivity, treating the productive process as a formal system, which in fact can be switched to the transformation of production factors into final product. The most important role in raising farms' productivity plays the rational management of productive process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blohm G. (l 965): Ogólna ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 2. Hunek T. (2000): Strukturalne projekcje polskiego rolnictwa. [W:] Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. Wyd. FAPA, Warszawa.
 3. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.
 4. Kosieradzka A., Lis S. (1998): Programowanie poprawy produktywności. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 5. Kozioł Z. (1996): Zmiany w czynnikach produkcji i wynikach ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw chłopskich w lalach 1987-1992. Rocz. Nauk Roi., Seria G, T. 86, z. 4.
 6. Kieżun W. (1997): Sprawne zarządzanie organizacją. Wyd. SGH, Warszawa.
 7. Lis S. (l 999): Vademecum produktywności. Agencja wyd. "Placet", Warszawa. Niezgoda D. (1986): Ekonomika substytucji. PWN, Warszawa.
 8. Niezgoda D. (1986): Ekonomika substytucji. PWN, Warszawa.
 9. Niezgoda D. (1999): Instrumenty kształtowania przewagi konkurencyjnej. [W:] Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie. Wyd. AR, Lublin.
 10. Rudnicki H. (1999): Regionalne zróżnicowanie przemian struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, T. I, z. l, Rzeszów.
 11. Wilkin J. (2000): Struktura wsi i rolnictwa - Polska a kraje UE. [W:] Chłop, rolnik, farmer. Przystąpienie Polski do UE - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 12. Wojtaszek Z. (1997): Problemy optymalizacji struktury obszarowej gospodarstw rolniczych. [W:] Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Woś A, (1996): Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywat. Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu