BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia
Tytuł
Majątek trwały a dochodowe zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych
The Fixed Assets and Income Differentiation of Family Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 110-114, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomika rolnictwa, Rolnictwo, Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne, Majątek trwały
Agricultural economics, Agriculture, Farm household income, Arable farm, Tangible property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizowano zależność między wyposażeniem gospodarstw w majątek trwały a uzyskiwanymi dochodami. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że im wyższa jest wartość brutto środków trwałych w gospodarstwie, tym osiągano lepsze wyniki ekonomiczne. We wszystkich grupach gospodarstw rodzinnych obok dochodu z gospodarstwa byty również dochody z innych źródeł, których udział w dochodzie ogólnym malał w miarę wzrostu wartości brutto środków trwałych. (oryg. streszcz.)

In publication analysed dependence between fixed assets value and incomes front farm. One used results of researches effected in family farms of Białystok and Bydgoszcz region. Analysis showed, that height of gross fixed assets value causes height of income from farm. In farms about greater equipment in fixed assets smaller participation of incomes front other sources, and increased participation of income front farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drygas M. (1989): Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych. PWN, Warszawa.
  2. Manteuffel R, (!976): Wielkość gospodarstwa i przedsiębiorstwa. LSW, Warszawa.
  3. Rojewski M. (1974): Czynniki kształtujące poziom produkcji w PGR. PWRiL, Warszawa.
  4. Rychlik T. (1987): Pojmowanie dochodu. [W:] Czynniki kształtujące wielkość produkcji i dochodów w rolnictwie.
  5. PWRiL, Warszawa. Stańko S., Gralak A. (1998): Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności użytkującej gospodarstwa rolne. Zesz, Nauk. SGGW, nr 33, s. 6-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu