BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koreleska Ewa
Tytuł
Rolnictwo ekologiczne w Polsce i innych krajach europejskich
Organic Agriculture in Poland and other European Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 115-119, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Ecological agriculture, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Porównano niektóre czynniki warunkujące rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich. Do badań, oprócz Polski, wybrano te kraje, w których rolnictwo ekologiczne zajmuje najsilniejszą pozycję w Europie, tzn. Liechtenstein, Szwajcarią i Austrię. (oryg. streszcz.)

Some of the factors having impact on organic agriculture in Poland and other European countries have been compared. Beside Poland, the research covered those countries where organic agriculture share is highest in Europe, ie, Liechtenstein, Switzerland and Austria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abgeltungsgesetz vom 21. Maerz (1996): LGB1. (1996): Nr. 70.
  2. Direktzahlungsverordnung vom 7, Dezember (1998): SR 910.13.
  3. Gutkowska K., Żakowska-Bicmans S. (2001): Systemy dystrybucyjne na rynku żywności z rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Białystok, tom III, zeszyt 4, s. 25.
  4. GruenerBericht 2001 (2002): BMLFUW, Wicn. Oepul 2000.
  5. Produkcja rolna metodami ekologicznymi w 2001 roku. (2002); GISiPAR, Warszawa.
  6. Richter T., Reuter K., Allerstrofer H. (2002): Biomaerkte - von den Nachbarn lernen. Oekologie und Landbau 121, 1/2002, s. 6-11.
  7. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000, (2001): GISiPAR, Warszawa, s. 4.
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, Dz.U.Nr 65, poz. 595.
  9. Zusammenfassender Medientext, Bio Suisse Medienkonferenz vom 25.03. 2003 in Bern.
  10. Yussefi M., Willer H. (2003): The World of Organic Agriculture-Statistics and Future Prospects 2003, s. 73-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu