BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łęczycki Kazimierz
Tytuł
Wybrane funkcje przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych prowadzących działalność na obszarach wiejskich
The Chosen of Production, Trade and Service Enterprises Operating on Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 130-135, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Przedsiębiorstwo handlowe, Przedsiębiorstwo rolne, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Wieś
Production enterprise, Commercial enterprises, Agricultural enterprises, Industrial enterprises, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konsekwencją rozwoju gospodarczego może być między innymi rodzajowa specjalizacja przedsiębiorstw. Jeden ze sposobów ich kategoryzacji wyodrębnia przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe. Kluczowym staje się wówczas określenie podstawowych funkcji jakie charakteryzują wyodrębnione rodzaje przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. (oryg. streszcz.)

The consequence of economical development can be for example: enterprises specialization. One of the ways of categorization isolates: production enterprises, commercial and service. In that case, the most important is to determine basic functions, that characterize those type of enterprises, wich works on country areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Durlik J. (1992): Organizacja i zarządzanie produkcją, zarys problematyki. PWE, Warszawa, s. 15.
  2. Mała Encyklopedia Ekonomiczna (1974): PWE, Warszawa, s. 639.
  3. Mogilnicki E., Iwan B. (1980): Ekonomika i organizacja handlu rolniczego. PWN, Warszawa, s. 194.
  4. Muhlemann A. P., Oakland J.S., Lockycr K.G. (1997): Zarządzanie, produkcja i usługi. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 99.
  5. Lichtarski J. [red.], (1995): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. AE we Wrocławiu, s. 119.
  6. Sztucki T. (1995): Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży. Agencja Wyd. Placet, Warszawa, s. 158.
  7. Szulce H. (1998): Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa, s. 15.
  8. Woś A. (1996): Agrobiznes - makroekonomika, tom 1. Wyd. Key Text, Warszawa, s. 18-21.
  9. Żmija J., Strzelczak L. [red.], (2000): Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Wyd. Czuwajmy, Kraków, s. 47-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu