BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Aneta
Tytuł
Analiza rynku ziemi rolniczej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w wybranych powiatach województwa zachodniopomorskiego
Analysis of the Land Estate Market, Reserves of the Agricultural Property Agency of the State Treasury in Selected Administrative Units in the Province of Szczecin
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 145-154, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Obrót nieruchomościami, Ceny nieruchomości, Grunty rolne, Nieruchomości gruntowe
Real estate transactions, Real estate prices, Arable land, Ground real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Agricultural Property Agency of the State Treasury
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Artykuł zawiera przedstawienie badań dotyczących rozpoznania prawidłowości w zakresie dynamiki i struktury zjawisk występujących na rynku ziemi rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości skarbowych w okresie transformacji systemowej. Badaniu poddano transakcje kupna-sprzedaży gruntów i użytków rolnych zawarte w drodze wolnego przetargu, gdzie sprzedającym był Skarb Państwa w latach 1996-2001. Metodykę oparto na miarach statystycznych z zakresu analizy struktury, dynamiki i wahań. Dynamika cen ziemi rolniczej w latach 1996-2001 wykazała brak wyraźnej tendencji rozwojowej. Widoczne były zmiany poziomu cen wraz ze zmianą czynników makroekonomicznych, głównie koniunktury w rolnictwie i sytuacji dochodowej rolników. Wskazano również na niewielką sezonowość zmian średnich cen l ha gruntu rolnego, odmienną dla poszczególnych powiatów.

The research aimed mainly at recognising regularities of dynamics and structure phenomena occurring on the land estate market. The Treasury real estate in the stage of system transformations was considered in particular. Purchase sale transactions of farmland put in public bids by the State Treasury in the years 1996-2001 was studied. The methodology was based on statistic measures concerning the analysis structure, dynamics and fluctuations. The research shows that the dynamics of farmland prices in 1996-2001 indicated no clear development tendency. It proves that unsteady market being under process of transformation depends on external environment impact, including the demand. Changes of the level of prices connected with changes of macroeconomic factors were visible as well. The research results show also little seasonality of changes of average prices of 1-hectare farmland, different in particular administrative districts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cellmer R., 2000. Metody analizy rynku nieruchomości. Wycena 2(49), s. 6-10.
  2. Hozer J., Boczek Z., Foryś I., 1997. Zachodniopomorski rynek nieruchomości na tle globalnym. Materiały konferencyjne. Zachodniopomorskie forum „Finanse 97", Szczecin, s. 181.
  3. Krzysztofiak M., 1970. Statystyka dla wyższych zawodowych studiów ekonomicznych. PWE, Warszawa, s. 270.
  4. Zając K., 1994. Zarys metod statystycznych. PWE, Warszawa, s. 34-92.
  5. Zaremba A., 2003: Analiza rynku ziemi rolniczej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w wybranych powiatach województwa zachodniopomorskiego. Praca doktorska, Akademia Rolnicza, Szczecin, maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu