BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławińska Maria
Tytuł
Przemiany strukturalne w warunkach globalizacji rynku
Structural Changes in Trade in the Face of Market Globalisation
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 2, s. 15-24, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Handel, Globalizacja gospodarki, Przedsiębiorstwo handlowe, Strategia przedsiębiorstwa, Marketing międzynarodowy, Przegląd literatury
Trade, Economic globalization, Commercial enterprises, Corporation strategies, International marketing, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wpływ jaki wywiera globalizacja zarówno na przemiany ilościowe jak i jakościowe w handlu. Wyjaśniono istotę i natężenie zmian instytucjonalnych w strukturze handlu oraz zaprezentowano wyznaczniki (zachowania i oczekiwania nabywców, konkurencję, zastosowanie technologii informacyjnych, przepływ know-how) obrazujące główne kierunki przemian jakościowych w handlu.

This paper analyses structural changes, both quantitative as well as qualitative, taking place in trade as a result of the market globalization processes. The changes in the trade sector, which is considered to be a dispersed sector, are characterized by: internationalisation, increasing concentration due to mergers and acquisitions, as well as co-operation. Market globalization directly results in the growing number of companies deciding to operate on an international scale and in the quick proliferation of new institutional forms of trade and innovation. The main indicators of qualitative changes in trade include: consumer behavior and expectations, competition, the use of information technologies and the transfer of know-how as a consequence of foreign investment in the trade sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Сох R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000, s. 19.
 2. Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa 1991, s. 73.
 3. Domański T., Strategie międzynarodowego rozwoju europejskich sieci handlowych, [w:] J. W. Wiktor (red.), Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 201.
 4. Gregor B., Stawiszyński M., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 80.
 5. Gröppel-Klein A., Internationalisierung im Einzelhandel, [w:] O. Beisheim (Hrsg.), Distribution im Aufbruch, Vahlen, München 1999, s. 110.
 6. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 280.
 7. Lambin J. J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 483.
 8. Misiąg W., Handel w transformowanej gospodarce - aspekty makroekonomiczne (Rynek i konsumpcja. Raporty z badań 2001), IRWiK, Warszawa 2002, s. 28.
 9. Najwięksi Europy, "Handel" 2003, nr 13, s. 16.
 10. Najwięksi na świecie, "Handel" 2003, nr 9-10, s. 3.
 11. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992, s. 195.
 12. Slawińska M., Internacjonalizacja handlu detalicznego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. W. Wiktor (red.), Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 375.
 13. Stonehouse G. , Hamill J. , Campbell D. , Purdie T. , Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 272.
 14. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategìe, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1997, s. 182.
 15. Sznajder A. , Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 1997, s. 139-140.
 16. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu