BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajowiak Dominik K.
Tytuł
Rola zapasów w kształtowaniu płynności finansowej liderów rolniczej spółdzielczości produkcyjnej
The Role of Supplies in Leaders of Agricultural Production Co-Operative Movement Financial Liquidity Shape
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 19-24, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Zapasy, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Spółdzielczość rolnicza
Agricultural enterprises, Inventories, Enterprises financial liquidity, Agricultural cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę płynności finansowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zapasami w najlepszych 54 rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Ocena płynności finansowej analizowanych przedsiębiorstw została dokonana ze względu na wynik finansowy netto, średnioroczne zatrudnienie oraz powierzchnię użytków rolnych. Zaobserwowano słaby związek między zyskiem netto a udziałem zapasów w aktywach bieżących, natomiast przeciętne zatrudnienie w roku i zajmowana powierzchnia zostały uznane jako zmienne silnie powiązane z tym udziałem. W miarę wzrostu zatrudnienia oraz powierzchni użytków rolnych maleje rola zapasów w płynności finansowej.

The article shows indexes of current and swift liquidity in timely the best 54 agricultural production co-operatives. In this work is also describing defrayment of obligations in supplies and it's relation to current liquidity. On this ground was stated the optimal structure of working assets in the largest agricultural production co-operatives from standpoint of net profit, middle-year employment and area of agricultural land. But was observed weak connection between the net profit and the share of supplies in working assets, however the middle-year employment and the area of agricultural land were approbating as strongly fastened factors with this share. When employment and area of agricultural land rise, the role of supplies in financial liquidity is falls. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bereżnicka J., 1997. Plan roczny przedsiębiorstwa (gospodarstwa) rolniczego, Materiały do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. SGGW. Warszawa, s. 44-45.
  2. Boguta W., Ejsmont J.. Kamiński R., 2000. Spółdzielczość wiejska. Podręcznik dla liceum, technikum i szkoły policealnej w zawodach rolnych i gospodarki żywnościowej. Warszawa, s. 135.
  3. Guzewicz W., Zdzieborska M., Żarska A., 2001. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w warunkach gospodarki rynkowej (lata 1989-2000). IERiGŻ, Warszawa, s. 6.
  4. Podstawka M., 2000. Finanse w rolnictwie. Wieś Jutra, Warszawa, s. 130.
  5. Pudełkiewicz E., 1999. Spółdzielczość wiejska. Podręcznik dla uczniów średnich szkól rolniczych. FAPA, Warszawa, s. 2.
  6. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2002 r. - wg sytuacji ekonomiczno-finansowej. [w:] Nowe Życie Gospodarcze, nr 20/358, 26 października 2003.
  7. Sierpińska M., Jachna T., 2002. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa, s. 80-81.
  8. Sierpińska M., Wędzki D., 2002. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu