BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grużewska Agata
Tytuł
Przydatność teorii funkcji produkcji w ekonomicznej analizie niskotowarowej produkcji żywca drobiowego
Usefulness of the Theory of Production Function in the Economic Analysis of the Low-Scale Chicken Production
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 25-33, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla drobiu, Koszty produkcji, Ocena opłacalności produkcji, Funkcja produkcji, Analiza ekonomiczna produkcji
Poultry farming, Production costs, Estimation of profitability production, Production function, Economic analysis of production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach uwzględniono wyniki 12 cykli produkcyjnych kurcząt brojlerów, tuczonych w prywatnej fermie, w latach 2001-2003. W badaniach oszacowano parametry wielomianowej funkcji wzrostu i funkcji produkcji. Dokonano również dopasowania modelu i oszacowania parametrów funkcji: kosztów paszy, produktu przeciętnego i marginalnego. Wyznaczone punkty przecięcia funkcji produktu przeciętnego i marginalnego pozwoliły wyznaczyć w przybliżeniu moment, w którym dalszy tucz brojlerów staje się nieopłacalny ze względu na ponoszone koszty paszy.

The results of twelve production cycles of broiler chickens, fattened in a private farm in the years 2001-2003, were analysed in the research. The broiler fattening was carried out in the intensive system including straw bedding, and the chickens were weighed every seven days throughout the whole fattening period. The adjustment of the model and estimation of the function parameters: feed costs as well as average and marginal product, were attempted. The intersection points of the average and marginal product functions made it possible to approximately calculate the moment in which further broiler fattening became non-profitable because of the feed costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dybowski G. Perspektywy rozwoju produkcji drobiarskiej w Polsce do 2005 r. Przemysł Spożywczy, 3: 3-5,2000.
  2. Grużewska A. An attempt to characterize the growth rate of chicken broilers using orthogonal polynomials. Rocz. Nauk. Zoot, 25 (4): 41-49, Balice 1998.
  3. Kołoszko-Chomentowska Z. Ekonomiczna analiza krzywej nieśności kur. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3: 90-100, 2001.
  4. Okularczyk S. Organizacyjne, rynkowe i ekonomiczne możliwości produkcji drobiarskiej w Polsce. Pol. Drob., 12: 23-24, 1994.
  5. Polski przemysł żywnościowy. Raport 2001. Polska Federacja Producentów Żywności, Warszawa 2001.
  6. Rekowski M. Wprowadzenie do mikroekonomii. Wydawnictwo Polsoft - Akademia, Poznań 1998.
  7. Wężyk S. Wpływ zmian politycznych i ekonomicznych na stan polskiego drobiarstwa. Przemysł Spożywczy, l : 6-8, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu