BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard
Tytuł
Efekty kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych na Podkarpaciu w aspekcie ich przekształceń strukturalnych
The Effects of Investment Credits in Agricultural Farms of the Podkarpacki Region in Aspect of Their Structural Transformations
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 35-44, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie, Kredyt inwestycyjny, Kredytowanie inwestycji, Efektywność inwestycji, Kredyt rolny
Individual arable farms, Investments in agriculture, Investment loans, Investment crediting, Efficiency of investment, Agricultural credit
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region podkarpacki
Abstrakt
W przypadku rolnictwa rozdrobnionego znaczącą rolę odgrywa finansowanie zewnętrzne, które może być realizowane poprzez kredyt. Skuteczność kredytu inwestycyjnego jest uzależniona od rezultatów, jakie przynosi jego zastosowanie oraz ich zgodności z założonymi celami gospodarstwa. W artykule zawarto przedstawienie oceny efektów wykorzystanych kredytów inwestycyjnych w rolniczych gospodarstwach rodzinnych w regionie podkarpackim. Szczególną uwagę zwrócono na efekty, które wpłynęły na restrukturyzację i modernizację gospodarstwa.

Investments are the most effective factors of development of agriculture. In agricultural farms the fund of accumulation is the main source of financing of investment. However, dispersed agriculture is not able to finance its development independently. The external financing (e.g. credits) plays there a significant role. Efficiency of the investment credit depends on results, which brings its usage and their compatibility with postulated aims of the farm. The paper presents the effects of investment credits used by farmers in the Podkarpacki region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Daniłowska A., 2000. Skuteczność kredytu preferencyjnego jako narzędzia restrukturyzacji polskiego rolnictwa w latach 1995-1998. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, ZN SGGW, nr 39, s. 29-42.
 2. Jarka S., 1997. Wykorzystanie kredytów w gospodarstwach rolniczych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, ZN SGGW, nr 31, s. 73-84.
 3. Kalinowski J., 2002. Wpływ kredytów inwestycyjnych na innowacje w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych gmin województwa dolnośląskiego. Roczniki SERiA, t. IV, z. 6, s. 83-86.
 4. Kulawik J., 1997. Efekty kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach rodzinnych prowadzących rachunkowość rolną dla IERiGŻ. IERiGŻ, Warszawa.
 5. Kulawik J., 1998. Celowość interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie, Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 62-71.
 6. Manteuffel R., 1981. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa.
 7. Mańko S., 2000: Zasoby i wykorzystanie siły roboczej w gospodarstwach korzystających z kredytu dla „młodych rolników". Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, ZN SGGW, nr 41.
 8. Podstawka M., Nawrocki T., 2001. Perspektywy kredytowania rolnictwa przez BGŻ, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 9-68.
 9. Rolnictwo województwa podkarpackiego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów, 2002.
 10. Sprawozdanie z działalności ARiMR w 1999 r. ARiMR, Warszawa 2000.
 11. Wiatrak A.P., 2001. Polityka ekologiczna rozwoju obszarów wiejskich [w:] Przyrodnicze i ekonomiczne warunki zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 373, z. 76, s. 17-21.
 12. Woś A., 1999. Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych IERiGŻ, nr 3, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu