BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiszczak Leokadia, Szczecińska Beata
Tytuł
Pojęcie użytków gruntowych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych
Definition of Agricultural Ground Followed on Latest Obligatory Regulations
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 45-52, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Grunty rolne, Prawo rolne, Użytki rolne
Land economy, Arable land, Agriculture law, Agricultural land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i klasyfikacje z zakresu gospodarki gruntami. Porównano takie pojęcia jak: grunt, użytek gruntowy, użytek rolny, grunt rolny, używane poprzednio w ewidencji gruntów i literaturze z pojęciami wynikającymi z aktualnych uregulowań prawnych obowiązujących od 2001 roku.

In this article basic definitions regarding agricultural ground classifications have been presented. It was compared the former classification with the one currently being in force. Consequently, it was described changes in the official formal regulations. According to former classification there were eight groups of agricultural grounds. The new being in force regulations regarding real estate registry of grounds and buildings distinguish seven kinds of agricultural grounds. Changes are with regards to appurtenance of some of grounds to different groups. The being in force classification put in order and extends range of some notions. The introduced changes in regulations made inaccurate some of the elaborations contained in economic and agricultural publications of this domain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hopfer A. (red.), 1997. Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych. Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa.
  2. Łaguna T., 2001. Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych. Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
  3. Stachak S., 1998. Ekonomika agrofirmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. DzU Nr 158, poz. 813.
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. DzU Nr 38, poz. 454.
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. DzU Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
  7. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity). DzU z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późniejszymi zmianami.
  8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. DzU Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu