BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarka Sławomir
Tytuł
Głębokość restrukturyzacji a procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach
Level of Restructuring and Investments' of Processes in Firm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 5, s. 62-66, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Przekształcenia własnościowe, Restrukturyzacja rolnictwa, Majątek trwały, Inwestycje w rolnictwie
Agriculture, Arable farm, Ownership transformations, Agricultural restructuring, Tangible property, Investments in agriculture
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przedstawił wpływ określonych efektów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przekazanych w dzierżawę, administrowanie lub przekształconych w jednoosobowe spółki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiotem badań były trzy grupy przedsiębiorstw: dzierżawione (prywatyzacja zarządzania), jednoosobowe spółki AWRSP i gospodarstwa administrowane stanowiące własność publiczną (umownie nazwane państwowymi), prowadzące działalność na terenie Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu. Badania przeprowadzono w latach 1993-1999.

The paper examines restructuring performance of enterprises operating in agriculture s limited liability companies in Wielkopolska region. During the six years under consideration, significant changes have occurred in the average size and structure of property s companies. The restructuring is caused either by the changes of company environment or internal crises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzewicz W. (1998): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z mająt- ; ku byłych pgr. IERiGŻ, Warszawa, 28-29.
  2. Guzewicz W. (2001): Modernizacja rolnictwa postpegeerowskiego. [W:] Procesy modernizacyjne w polskim rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa, 2-3.
  3. Jarka S. (2002): Zakres restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw rolniczych. [W:] "Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Wyd. AE we Wrocławiu.
  4. Mączyńska E. (2001): Restrukturyzacja przedsiębiorstw w transformacji gospodarki polskiej. Wyd. DIG, Warszawa, 175-177.
  5. Sierpińska M., Jachna T. (2000): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu