BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Bogdan
Tytuł
Najem siły roboczej a organizacja i wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych
Labour Hire and Organisation and Economic Results of Peasent Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 5, s. 72-75, tab.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Pracownicy najemni, Porównawczy rachunek wyników, Rachunek ekonomiczny, Sytuacja gospodarcza
Arable farm, Hired worker, Comparative income statement, Economic calculation, Economic situation
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przedstawił i porównał zasoby, organizację oraz wyniki ekonomiczne gospodarstw, które nie korzystają z obcej siły roboczej, które zatrudniają pracowników dorywczo (w mniejszej lub większej skali), i które zatrudniają pracowników na stałe. Stwierdził, że z obcej siły roboczej korzystają głównie gospodarstwa, które posiadają większe plantacje roślin intensywnych i większe stada zwierząt, natomiast samo zatrudnianie osób z zewnątrz jest dla gospodarstwa znacznym obciążeniem finansowym.

In the paper was presented the resources, organisation and economic results of farms which not employee workers, employee in small or large scale non family workers an employee permanent staff. It was stated that non family worker was used mainly in bigger farms, with higher share of intensive plant production and better ..doped animal production. The employment connected with large cost of workers for farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu