BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara
Tytuł
Oddziaływanie instrumentów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na gospodarstwa indywidualne Dolnego Śląska
Influence of Measures of the Common Agricultural Policy on Private Farms of the Lower Silesia Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 120-124, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Wspólna Polityka Rolna, Indywidualne gospodarstwa rolne
Agriculture, Agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP), Individual arable farms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeanalizowano skutki wprowadzenia płatności bezpośrednich ustalonych podczas negocjacji akcesyjnych oraz innych instrumentów zaproponowanych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 na przykładzie trzech gospodarstw indywidualnych o zróżnicowanym obszarze. (oryg. streszcz.)

The aim of this article is the analysis of the influence of direct payments and others measures which were proposed during in negotiations on chapter agriculture on economic conditions of three private farms with different areas of arable land. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biernat-Jarka A. (2002): Najważniejsze problemy negocjacyjne w stanowiskach. Polski i Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA T. IV, z. 2, s. 30-34.
  2. Kutkowska B. (2002): Rolnictwo Dolnego Śląska u progu integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERi A, T. IV, z. 2, s. 89-92.
  3. Musiał W., Kania J. (1998): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. [W:] Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo AR im H. Kołłątaja w Krakowie, cz. I, s. 62-73.
  4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (2003). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (2003): Systemy uproszczonych dopłat bezpośrednich w Polsce - funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat. FAPA, Warszawa.
  6. Skarżyńska A., Augustyniak-Grzymek (2002): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5.
  7. Wilkin J. (2003): Kierunki I uwarunkowania wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do polskiego rolnictwa I obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr l (118), s. 50-73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu