BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Bogdan, Żelazowska Anna
Tytuł
Zmiany w zasobach siły roboczej i w majątku a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw agrobiznesu
The Changes in Labour and Assets Results of Agribusiness Enterprises
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 53-62, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Majątek trwały przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Finanse przedsiębiorstwa, Zatrudnienie w rolnictwie, Agrobiznes
Company's fixed assets, Financial performance, Enterprise finance, Employment in agricultural sector, Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w 20 średnich i dużych przedsiębiorstwach agrobiznesu położonych w województwie świętokrzyskim. Badania dotyczyły zmian w zasobach ludzkich i w strukturze majątkowej. Zaobserwowano znaczną redukcję w zatrudnieniu oraz tendencje spadkowe wartości posiadanego majątku. Stwierdzono, że dokonane zmiany ilościowe nie były wystarczające, potrzebne są bowiem także dostosowania jakościowe dotyczące zarządzania, technologii produkcji i kontaktów z rynkiem.

The paper presents the results of research conducted within 20 agribusiness enterprises in Świętokrzyski region. The authors stated large changes in employment and assets. Most of the firms reduced number of their employees (a half of them even more than 50%). The assets' value was also changed, with falling tendency. These changes were not sufficient to neutralize the decrease of economic powerful of firms. The authors noticed, that these quantity changes were not sufficient. Quality adjustments of management, production technology and contacts with market are also necessary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Klepacki B., 2002: Transformacja gospodarki narodowej i jej wpływ na rolnictwo w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. [w:] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90. Wieś Jutra. Warszawa.
  2. Klepacki B., Łowicka A., 2002: Przystosowanie gminnych spółdzielni do warunków gospodarki rynkowej. [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Tom I. Wyd. AE Wrocław.
  3. Łowicka A., 2003: Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do warunków gospodarki rynkowej (na przykładzie województwa świętokrzyskiego). Rozprawa doktorska autorki wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, maszynopis, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu