BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Iwona M., Sawicka Janina
Tytuł
Polityka spójności w rozszerzonej Unii Europejskiej - szanse i wyzwania dla samorządów gmin
The Cohesion Policy in Enlarged European Union - Opportunities and Challenges for Councils of Communes
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 77-89, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Przedsiębiorczość lokalna, Planowanie strategiczne, Strategia rozwoju gminy, Pomoc regionalna UE
Economic development of regions, Local entrepreneurship, Strategic planning, District development strategy, EU regional aid
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny stanu przygotowania Polski do wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej na podstawie wyników przeprowadzonych badań empirycznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Województwo to jest jednym z polskich regionów wyróżniających się zarówno wysoką stopą bezrobocia, jak i innymi, nasilonymi tutaj, barierami rozwoju obszarów wiejskich.

The first years of Polish membership in European Union will be an important examination for Polish institutions and business units, which are managing and using Structural Funds. All shortcomings may result in not efficient usage of potentially available financial means. In the article a trial of evaluation of our country preparation state for usage of the European Union funds was taken. The evaluation was based on the result of empirical research that had been carried out within the communes of warminsko-mazurskie voivodship. That voivodship is one of these Polish regions, which are distinguished by high unemployment rate as well as other, intensified there, barriers of rural areas development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission of the European Communities, 2004. Building our common Future. Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. COM(2004) 101 final, 10.2.2004, Brussels.
  2. European Commission, 2004. A new partnership for cohesion convergence competitiveness cooperation. Third report on economic and social cohesion. Brussels, February 2004. [w:] http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
  3. Biuletyn Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Olsztyn 2004. [w:] http://sp.stat.gov.pl/urzedy/olsz/biuletyn.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu