BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuśmierz-Gozdalik Urszula
Tytuł
Liderzy opinii i ich wpływ na decyzje zakupowe nabywców mieszkających na obszarach wiejskich
Opinion Leaders and Their Influence on Purchase Decisions, Made by Consumers on Rural Areas
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 91-102, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Decyzje konsumenckie, Lider opinii, Zachowania konsumenta, Osobowość lidera, Badania konsumenckie
Village, Consumer decision, Opinion leader, Consumer behaviour, Leader's personality, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań na temat wpływu liderów opinii na kształtowanie zachowań zakupowych konsumentów mieszkających na obszarach wiejskich. Badania przeprowadzono w 2003 roku na terenie gmin Biała Podlaska i Lublin. Wykazano, że 58% respondentów swoje decyzje zakupowe kształtowało pod wpływem czynników ekonomicznych - głównie ceny, jednakże 42% kierowało się opinią osób trzecich, w tym również liderów. Uwzględnione w badaniach cechy respondentów, jak płeć, wiek i wykształcenie, w znacznym stopniu kształtowały i różnicowały postawy konsumentów wobec liderów opinii.

Study contains results of research about influence of opinion leaders on the shape of purchase behaviours, made by country- side consumers. There was exploited diagnostic and description methods, and also opinion poll measurement. There has also been used self- estimation and comparative methods. Researches, carried out in 2003, covered the area of communes Biała Podlaska and Lublin. Exploration object was mixed, numbered 248 respondents. It was selected in layer- random way. Stude demonstrates, that 58% of respondents makes purchase decisions according to economic factors- principally the price. However 42% of them takes those decisions under the influence of other people, also opinion leaders. Features of respondents, took into consideration, like sex, age or education, significantly shaped and differentiated consumer's attitudes towards opinion leaders. Young people, like students, as well as retired people was the most submissive prep leaders. Over 38% of respondents give in passive impact of opinion leaders. They part in shaping attitudes of imitators is to unconsciously relay the models of behaviours and the style of life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duliniec E., Mazur A., 1981. Rola liderów opinii w procesach decyzyjnych zakupu, Reklama. Wyd. AE, Wrocław.
 2. Filipiak M., 1996. Warianty wzoru osobowego młodzieży. Przegląd badań 1960-1995. [w:] Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin.
 3. Gajewski S., 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 4. Gajewski S., Szmidt J., 1996. Raport z rynku luksusu. Businessman Magazine Nr 12.
 5. Kotler F., 1999. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner, Warszawa.
 6. Kosiński S., 1987. Socjologia ogólna. PWN, Warszawa.
 7. Legih A., Maynard M., 2001. Lider doskonały. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 8. Maderthander W., 1992. Jak zdobyć klienta - koncepcje sukcesu w walce konkurencyjnej o wyparcie z rynku. PWN, Warszawa.
 9. Olechnicki K., Załęcki P., 1997. Słownik socjologiczny, Wyd. Geaffit BC, Toruń.
 10. Szczepański J., 1997. Badania nad wzorami konsumpcji. Wyd. Ossolineum, Wrocław.
 11. Sztucki T., 1996. Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży - sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. Placet, Warszawa.
 12. Światowy G., 1994. Zachowania konsumenckie, Wyd. AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu