BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybiga Krystyna
Tytuł
Spółdzielczość szansą rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego
Co-operative Movement as an Element of Rural Areas in the Lower Silesian Voivodsihip
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 117-124, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój spółdzielczości, Gospodarka żywnościowa, Spółdzielczość rolnicza
Economic development of regions, Development of cooperatives, Food economy, Agricultural cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Samopomoc Chłopska
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
W artykule dokonano, na podstawie przeprowadzonych badań, analizy działalności gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska" województwa dolnośląskiego. Analizą objęto ustalenie wielkości posiadanego potencjału gospodarczego i formy jego wykorzystania oraz ocenę efektywności ekonomicznej prowadzonych kierunków działalności.

The aim of the work was analysis of the activity of community cooperatives "Farmers Self-Aid" and the estimation of their role in food management in the Lower Silesian region. On the base of carried research result, that cooperatives are characterized expendable material base and by low utilization of production capacity of plants. Renting of object is general practice. The co-operatives under investigation found themselves in a difficult financial situation and the are not able to meet the demands of competition. Significant improvement of that situation requires favourable policy on the part of the government involving preferential credits, investment cost reduction and real support of local authorities and their initiatives. Community cooperatives, following the pattern of other European Union countries, should become the partners of governmental administration in the food management in the region as well as. a crucial element of the development of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz W., 2001. Regionalne aspekty polityki rolnej Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. Postępy Nauk Rolniczych 4, 11-25.
 2. Brodziński M.G., 1999. Dylematy rozwoju spółdzielczości w Polsce. SIB, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 136-156, 186-235.
 3. Domagalski A., 2001. Aktualne problemy spółdzielczości rolniczej. Wieś Jutra, 12 (41), 9-10.
 4. Dyka S., 1998. Rola spółdzielczości w rozwoju infrastruktury wsi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, 4-5, 58-64.
 5. Klepacki B., Gołębiewska B., 1999. Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, 4-5, 157-159.
 6. Kłodziński M., 1997. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa, 7-23.
 7. Lechwar M., 2000. Uwarunkowania instytucjonalne zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. 2, z. 6, Warszawa-Poznań-Zamość, 7-12.
 8. Praca zbiorowa pod red. J. Fereńca, 1994. Funkcjonowanie agrobiznesu. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce, 5-8, 123-225.
 9. Szybiga K., 2000. Rola spółdzielczości duńskiej w gospodarce żywnościowej na przykładzie mleczarstwa. [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich. Red. naukowa K. Łęczycki. Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce, 301-308.
 10. Ślusarz G., 2000. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w procesie integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERiA, T. 4, z. 5, 177-182.
 11. Wiatrak A.P., 2001. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im H. Kołłątaja w Krakowie, nr 377, Sesja Naukowa, z. 78, t. I, 227-235.
 12. Wojtasiewicz L., 1977. Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne. Biuletyn "KPZK PAN, 177, 7-18.
 13. Zarębski M., 2002. Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego). UMK, Toruń, 43-57.
 14. Ziętara W., 2000. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. 2, z. l, Warszawa-Poznań-Zamość, 5-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu