BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Dariusz
Tytuł
Wykorzystanie zasobów produkcyjnych z gospodarstwa rolnego do działalności pozarolniczej prowadzonej przez rolników na własny rachunek
The Utilization of Productional Resources from Farm to the Registered Non-Agricultural Activity of Farmers
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 135-144, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorczość lokalna, Ludność wiejska, Agrobiznes
Arable farm, Local entrepreneurship, Rural population, Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region podkarpacki
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie, z jakich zasobów produkcyjnych gospodarstwa rolnego korzystają rolnicy w prowadzonej na własny rachunek działalności pozarolniczej w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich o zróżnicowanym położeniu w przestrzeni społeczno-gospodarczej i geograficznej w województwie podkarpackim. Wykazano, że rolnicy do działalności pozarolniczej najczęściej angażują zasoby pracy i wykorzystują składniki majątku trwałego gospodarstwa rolnego.

The aim of the paper is settlement which production resources of farm use the farmers leading of non-agricultural activity in urban-rural and rural communes on diverse position in social-economic space and geographical in the Podkarpacie voivodship. The researches have shown that farmers to non-agricultural activity more often engage manpower and use components of farm assets, causing implement of surpluses of manpower and increase in exploitation of assets. However, there are some differences in this range, which depend on the type of commune and her position in social-economic and geographical space, what is connected with the directions of led non-agricultural activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Długokęcka M., Kurek I.M., Sawicka J., 2003. Przedsiębiorczość kobiet i jej znaczenie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2 (1) 2003, SGGW, Warszawa, s. 55-65.
  2. Grzybek M., 1998. Uwarunkowania i rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 239 „Rozprawy", Kraków.
  3. Kłodziński M., 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa.
  4. Makarski S., 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. IRWiR PAN, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Warszawa.
  5. Sawicka J., 2000. Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. SGGW, Warszawa.
  6. Stolarska A., 2001. Źródła dochodów rodzin rolniczych prowadzących dodatkową działalność gospodarczą. Roczniki Naukowe SERiA, tom 3, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Białystok, s. 171-175.
  7. Wiatrak A.P., Karbowiak K., 1999. Szanse i bariery rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników. [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia. PWSZ w Jarosławiu, Jarosław, s. 237-247.
  8. Zając D., 2003. Praca doktorska pt. „Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w regionie podkarpackim", SGGW, Warszawa, maszynopis.
  9. Żmija J., 1999. Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Wydawnictwo „Czuwajmy", Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu