BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mossakowska Ewa
Tytuł
Ludność wielozawodowa i jej gospodarstwa w rolnictwie Polski
Multi-Vocational Agricultural Population and its Households in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 166-170, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dochody rolnicze, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa
Agriculture, Farm household income, Double occupation of farmers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę zmian liczby ludności wielozawodowej oraz prowadzonej przez nią działalności. Wykorzystane dane liczbowe pochodzą z przeprowadzonych przez GUS spisów: NSP 1988, PSR 1996 i reprezentacyjnego rolnego 2000. W latach 1988-2000 liczba osób wielozawodowych w rolnictwie Polski zmniejszała się, ale udział tej grupy ludności wśród pracujących, związanych z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi wzrósł. W badanym okresie zwiększył się też udział gospodarstw, w których prowadzono działalność pozarolniczą na własny rachunek. Dochody ludności wielozawodowej były wyższe niż ludności zajmującej się wyłącznie działalnością rolniczą. (oryg. streszcz.)

The article presents an analysis of changes in the nurnber of the rmulti-vocational agricultural population. In the 1988-2000 period, the size of multi-vocational population involved in agriculture decreased but its share of total working persons linked to private farms in agriculture enlarged. Over analyzed period, the rise in the percentage of households conducting off-farm activities on own-account was observed. The study resułts indicate that the incomes of job-diversified population were higher compared to population carrying solely agricultural activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frenkel I. (2002): Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996- 2000. Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 52-59.
  2. GUS, (1992): Ludność związana z rolnictwem indywidualnym w latach 1970-1988, GUS, Warszawa.
  3. GUS, (1997): Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych. GUS, Warszawa.
  4. GUS, (2001): Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2000 roku. GUS, Warszawa.
  5. GUS, (2002a): Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002. GUS, Warszawa.
  6. GUS, (2002b): Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2001, GUS, Warszawa.
  7. Michna W. (2002a): Źródła utrzymania ludności wiejskiej i wykorzystanie zasobów siry roboczej w różnych regionach. IE- RiGŻ, Warszawa, 14, s. 20-28.
  8. Michna W. (2002b): Zatrudnienie i bezrobocie na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Wiadomości Statystyczne nr 6, s. 20-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu