BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Janusz, Nowak Piotr B.
Tytuł
Odtwarzanie majątku byłych PPGR po prywatyzacji na przykładzie Wielkopolski
Assets Reproduction of the Former State-Owned Farms after Privatization Based on the Wielkopolska Example
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 171-175, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Prywatyzacja rolnictwa, Przedsiębiorstwo rolne
Agriculture, Agricultural policy, Privatization of agriculture, Agricultural enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono strukturę przejętego majątku byłych PPGR do Zasobu Skarbu Państwa, jego rozdysponowanie oraz skutki specyficznych zasad rozliczania amortyzacji i możliwości odtworzenia majątku. Podkreślono niekorzystne warunki odtworzenia majątku trwałego w dzierżawie. (oryg. streszcz.)

As a result of privatization of the state-owned agriculture the substantial and diverse assets were transferred to the agricultural property stock of the State Treasury. The important part of it constituted fixed assets (buildings and structures). The accepted methods of fixed assets depreciation and forms of amortization do not ensure their regeneration (replacement). Particularly, it concerns the leased fixed assets. The Lessee is not interested in a regeneration of assets and the owner (State Treasury) provides for this purpose only small amount of financial means. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzun W. (1991): PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990. PAN, IRWiR.
  2. Gajewski J. (1995): Bankructwo i transformacja PGR. [W:] Stan obecny i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa. Materiały na Międzynarodową konferencję, Warszawa, s. 129.
  3. Iwin J. (2000): Analiza przepływów amortyzacyjnych w przedsiębiorstwie. [W:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T.V. Finanse przedsiębiorstw. Materiały z Konferencji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 137-146.
  4. Jankowiak J. (1999): Ekonomiczne uwarunkowania przekształceń strukturalno-własnościowych w rolnictwie. Roczniki AR w Poznaniu, CCC VIII. Roi. 53(11), s. 169-177.
  5. Kołodziej A. (1999): Czteroletnie doświadczenia w finansowaniu zadań statutowych Agencji środkami Grupy Obsługi Celów Statutowych. Agroprzemiany. Nr 1(75), s. 3-5.
  6. SGGW, AWRSP. (2002): Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Materiały Konferencji SGGW i AWRSP, s. 138.
  7. Wyszkowska Z. (2002): Problemy społeczne związane z przekształceniami własnościowymi w rolnictwie. [W:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie. Materiały z Konferencji. SGGW, AWRSP, Warszawa, s. 97-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu