BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młokosiewicz Marta
Tytuł
Wyposażenie w dobra trwałego użytku i warunki mieszkaniowe w okresie przemian w polskiej gospodarce - dysproporcje między poszczególnymi grupami gospodarstw domowych
Endowment in Goods of Permanent Use and Housing Conditions in the Transformation Period of Polish Economy - Disproportions between Individual Groups of Households
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2000, nr 6, s. 71-81
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Warunki życia ludności, Materialne warunki życia ludności, Standard mieszkaniowy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Households, People's living conditions, Population's materials living conditions, Housing standard, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przemiany społeczno-gospodarcze zapoczątkowane w 1989 r. w Polsce stworzyły nowe uwarunkowania dla sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Poprawa przeciętnych warunków życia znalazła odzwierciedlenie w warunkach mieszkaniowych oraz stanie wyposażenia gospodarstw. Większego znaczenia zaczęły także nabierać dysproporcje w warunkach życia różnych grup społeczno-ekonomicznych. W artykule zanalizowano następujące problemy: 1) wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku, 2) warunki mieszkaniowe, 3) subiektywna ocena sytuacji materialnej.

In consequence of economical reforms average life conditions of polish households continually improved, however there were and stabilized disproportions between individual groups of households. At presented article author shawed this problem pointing at disproportions in sphere: - endowment in goods of permanent use, - housing conditions (endowment in fundamental plumbery, flat condensing), - subjective opinion about own material situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1429-2440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu