BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starczewski Józef, Wielogórska Grażyna, Czarnocki Szymon
Tytuł
Gospodarstwa indywidualne w środkowowschodniej Polsce - stan obecny i perspektywy zmian
Private Farms in Central Eastern Poland - the Present State and Perspectives of Changes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 5, s. 139-144, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Otwartość na zmiany
Individual arable farms, Crop production, Openness to change
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorzy przeprowadzili badania, których celem było określenie obecnego stanu, a także możliwości i kierunków zmian w rolnictwie środkowowschodniej Polski. Badania ankietowe przeprowadzone zostały wśród rolników indywidualnych w czterech byłych województwach: bialskopodlaskim, białostockim, łomżyńskim i siedleckim. Dane dotyczyły roku 1998, a w każdym z województw przeprowadzono 100 ankiet.

The changes in agriculture and the development of country areas, without doubt, belong to the most important issues relating to Poland's joining the European structures. As a result of the multiyear delay of Polish agriculture in comparison with the agriculture of highly developed countries, thorough reconstruction of Polish agriculture is necessary. The possibilities and directions of changes of plant production as well as the thesis relating to the correctness and the mistakes made in practice, have been presented in the work. Early recognition and diagnosis of negligence's and mistakes will permit to accelerate the processes of adjusting Polish agriculture to the standards of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czykier-Wierzba D. (1997): Wybrane problemy poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Postępy Nauk Rolniczych, nr 2, 77-88.
  2. Fereniec J. (1999): Przemiany agrarne na przykładzie historycznej wsi Husów. Roczniki AR w Poznaniu, Rolnictwo, nr 53, 347-359.
  3. Kuś J. (1998): Dobra praktyka rolnicza w gospodarce płodozmianowej i uprawie roli. IUNG, Puławy, 279-300.
  4. Grabiński J., Mazurek J. (1998): Dobra praktyka rolnicza w zalecanych technologiach uprawy zbóż. IUNG, Puławy, 111-120.
  5. Michna W. (1999): Regionalne uwarunkowania polityki strukturalnej rozwoju wsi i rolnictwa. Roczniki AR w Poznaniu, Rolnictwo, nr 53, 195-222.
  6. Nietupski T. (1998): Możliwości zmian struktury obszarowej i powierzchnia dochodów rolników na Dolnym Śląsku. Materiały V Kongresu SERiA, AE im. O. Langego, Wrocław: 54-62.
  7. Niewiadomski W, (1997): Progi polskiego rolnictwa. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Agricult., nr 64, 19-27.
  8. Woś A. (2000): Rolnictwo polskie w latach transformacji. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, 123-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu