BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdys Dagmara
Tytuł
Społeczność lokalna na rynku kapitałowym w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej
Local Community at the Capital Market in Prospect of Polish Entrance to European Union.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 345-350
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Gmina, Budżet samorządu terytorialnego, Obligacje komunalne, Europejska Karta Samorządu Lokalnego
District, Local government budget, Communal bonds, European Charter of Local Self-Government
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono problem udziału gminy (jako lokalnej społeczności) w rynku kapitałowym. Jednostki samorządu terytorialnego powstałe w wyniku reform administracyjnych uzyskały m. in. samodzielność w kształtowaniu gospodarki finansowej, co umożliwiło gminom emisję papierów wartościowych - obligacji gminnych.

This article raises a problem of the local community's participation at the capital market from a perspective of entry into the European Union. In this article there were presented stages of state administration's reform, where the most important thing there was reactivation of the municipal corporation in 1990 as a fundamental self-governed unit. Municipal corporations got definite tasks to realization that result from law regulations - both Polish and The European Charter of Territorial Autonomy. In the article there was raised an important problem of finances of municipal corporations' tasks. Do municipal corporations have financial autonomy? What means do municipal corporations finance own tasks and investments with? In this article there was pointed one of additional possibility of return finance - municipal bonds. This paper was described and there were shown its fundamental characteristics and its potential investors. There was raised a problem of development of purchaser's market of municipal bonds after entry of Poland to European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, PWN, Warszawa, 1997.
 2. Chojna-Duch E., Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia, Instytut Studiów Samorządowych, Warszawa, 1999.
 3. Denek E., Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa, 2000.
 4. Dębski W., Akcje obligacje i ich wycena, Absolwent, Łódź, 1997.
 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU nr 124, poz. 607.
 6. Poniatowicz M., Rola obligacji municypalnych w finansowaniu potrzeb budżetowych gmin polskich, [w:] Finansowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, t. II, Opole, 1998.
 7. Raport o stanie rynku. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku 2001, Fitch Polska S.A., styczeń, 2002.
 8. Szewczuk A., Zasoby finansowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (stan, dysfunkcje systemowe, postulowane kierunki zmian), [w:] Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego u progu XXI wieku, doświadczenia i perspektywy, "Zeszyt Naukowy 8", Wrocław, 2001.
 9. Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU nr 118, poz. 754.
 10. Ustawa z dnia 29.06.2000 r. o obligacjach, DzU z 2000 r., nr 60, poz. 702.
 11. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorzadzie terytorialnym, DzU nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 12. Weber M., Kraków na rynku europejskim, "Wspólnota",2000, nr 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu