BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Typa Magdalena
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne jako bieguny wzrostu województwa dolnośląskiego
Special Economic Zones as the limits of growth for Dolnoslaski voivodship.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 506, s. 81-100, tab., rys.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Restrukturyzacja przemysłu, Rozwój gospodarczy regionów, Bieguny wzrostu gospodarczego
Special economic zones, Industrial restructuring, Economic development of regions, Economic growth poles
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Zanalizowano rozwój działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych utworzonych na terenie województwa dolnośląskiego. Przedstawiono regres gospodarki części terenów tego województwa w początkowym okresie transformacji, czemu starano się zaradzić, powołując SSE Wałbrzyską, Kamiennogórską i Legnicką. Omówiono i oceniono zlokalizowane tam, niemal wyłącznie przez kapitał zagraniczny, zakłady przemysłowe. Ukazano ich pozytywny wpływ na gospodarkę (korzyści związane bezpośrednio i pośrednio ze zlokalizowanym tam przemysłem), ze szczególnym uwzględnieniem strefy wałbrzyskiej.

There is an analysis of economic activity development in Special Economic Zones created in Dolnoslaski voivodship. The paper includes the subject of economic regress in some areas of Dolnoslaski voivodship in the first period of transformation together with establishing Wałbrzych, Kamienna Góra and Legnica Special Economic Zones. The author discusses and estimates enterprises situated in SEZ mostly by foreign capital and their positive impact on economy (direct and indirect advantages connected with industry situated there) with a special attention paid to Wałbrzych Special Economic Zone. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Apanowicz P., Rozwojowa różnorodność, "Rzeczpospolita", 1998, nr 14, s. 11.
  2. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na terenie Polski, NIK, Warszawa, 1999.
  3. Kozarowicz H., Panasiewicz Z., Sztando A., Koncepcja współdziałania strategicznego specjalnej strefy ekonomicznej i lokalnych instytucji jej otoczenia społeczno-gospodarczego, "Samorząd Terytorialny", 1998, nr 7/8.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, DzU 2000, nr 66 poz. 788.
  5. Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU nr 123, poz. 600 z późn. zm.
  6. Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu