BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taylor Ewa
Tytuł
Realizacja założeń i ekorozwoju na poziomie gminy i powiatu
Realization of the Sustainable Development Assumptions in Polish Administrative Units.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 506, s. 163-176
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Ochrona środowiska, Rola samorządów w ochronie środowiska, Prawne podstawy ochrony środowiska, Gospodarka regionalna
Eco-development, Environmental protection, Role of local governments in environmental protection, Legal basis for environmental protection, Regional economy
Abstrakt
Przedstawiono charakterystykę podziału uprawnień i zadań w dziedzinie zarządzania zasobami środowiska, zgodnego z założeniami ekorozwoju, po reformie administracji publicznej w Polsce. Szczególnie zwrócono uwagę na wzrost znaczenia gminnych organów samorządowych w kształtowaniu polityki ekologicznej. Obszernie przedstawiono podstawy prawne określające zadania gmin i instrumenty przez nie wykorzystywane w realizacji polityki ekologicznej.

There is a description of competences and tasks in management of environmental resources conformable to sustainable development assumptions after the public administration reform in Poland. A special attention has been paid to the growing role of local self-governments in ecological policy. The author widely presents legal basis defining tasks and instruments of local self-governments used by them in ecological policy realization. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernaciak A., Gaczek M.W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2001.
  2. Ciechanowicz J., Prawna ochrona środowiska w gminach nadmorskich, "Państwo i Prawo", 1997, nr 6.
  3. Gardjan-Kawa L., Administrowanie zasobami po reformie ustrojowej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 2000.
  4. Górski M., Samorząd terytorialny a ochrona środowiska, "Państwo i Prawo", 1993, nr 6.
  5. Jastrzębska M., Zadania gmin i instrumenty finansowe w ochronie środowiska naturalnego, w: Sterowanie ekorozwojem, t. II, Politechnika Białostocka, Białystok, 1998.
  6. Kieres L., Ustrój województwa samorządowego, w: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 1998.
  7. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483.
  8. Strategie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, Politechnika Białostocka, Poznań-Białystok,1999.
  9. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: DzU z 1999 r. nr 928 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu