BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Dorota
Tytuł
Współzależności występujące pomiędzy infrastrukturą celną a transportową
Correlations between customs and transport infrastructure.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 506, s. 177-196, rys., tab.
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Ruch graniczny, Sieć drogowa, Analiza ruchu drogowego, Przejścia graniczne
Transport infrastructure, Border movement, Road network, Road traffic analysis, Border crossing
Abstrakt
Scharakteryzowano obciążenie sieci drogowej ruchem pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem dróg o znaczeniu międzynarodowym wraz z prezentacją ruchu na granicznych przejściach drogowych. Dokonano oceny rozmieszczenia przejść granicznych oraz zasadności rozbudowy części z nich. Ukazano także współzależność pomiędzy rozmieszczeniem terminali odpraw celnych zlokalizowanych z dala od przejść granicznych a układem drogowym oraz próby poszukiwania nowych, lepszych niż dotąd miejsc budowy.

There is a description of the traffic load on networks with a special attention paid to international roads together with the presentation of the traffic on the border checkpoints. There is also an estimation of border checkpoints distribution as well as rights for their extension. The author also presents correlations between distribution of custom clearance terminals placed far away from border checkpoints and road system. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biznes w złotym trójkącie, "Prawo i Gospodarka", 2.10.2000.
  2. Dziadek S., Geografia transportu w zarysie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, 1992.
  3. Jesswein R., Nowe terminale celne powstaną poza stolicą, "Puls Biznesu", 20.04.2001.
  4. Kuciński K., Geografia ekonomiczna, zarys teoretyczny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 1996.
  5. Oktaba L., Bez opłat i zabezpieczeń, "Rzeczpospolita", 9.05.2001.
  6. Transport, pr. zb. pod red. W. Rydzykowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu