BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapla Aneta
Tytuł
Możliwości rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
The Possibilities of Development of the Knowledge Based Society.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 17-22
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Społeczeństwo informacyjne
Intelligent organisations, Knowledge-based economy, Knowledge management, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę związaną z pojęciami wiedzy oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Zaprezentowano przykłady potwierdzające tezę, że w poprzemysłowym modelu gospodarki główne miejsce zajmuje wiedza, która staje się usługą świadczoną przez przedsiębiorstwa i przedsiębiorców, wykorzystujących ją jako podstawę swej działalności.

This summary contains some options to built and involve the Knowledge Based Society. First of all there are shown different points of view on the "knowledge" and Knowledge Based Society. Than the author focus on the society in industrial sense and presents the appearance of intelligent enterprise. Its subjects are: sellers of knowledge - intelligent enterprises and intellectual businessmen and investors of knowledge - intelligent organizations and managers who use the intelligent style of management which means for example participation and individualization. The conclusion is that these options of building the Knowledge Based Society are not the only ones. Having the access to information every citizen can make progress in the new society in creative way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger L., Luckmas T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa, 1983.
 2. Czapla A., Style kierowania w inteligentnych przedsiębiorstwach, UŁ, Łódź, 2002 (niepubl. praca magisterska).
 3. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PIW, Warszawa, 1999.
 4. Gelpi E., Świadomość ziemska. Badanie i kształcenie, IMPULS, Kraków, 1996.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1996.
 6. http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?begin=danetype=0.
 7. Konecki K., W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa, ISUŁ, Łódź, 1992.
 8. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa, 2000.
 9. Lasch Ch., Bunt elit, Platan, Kraków, 1997.
 10. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A Schumpetera, PWN, Warszawa, 1993.
 11. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa, 2000.
 12. Piotrowski W., Koźmiński A.K., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszwa, 2002.
 13. Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, Materiały z konferencji, AGH, Kraków,2003.
 14. Quinn J.B., Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, The Free Press, 1992.
 15. Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, WPSB, Kraków, 1997.
 16. Toffler A., Zmiana władzy, Wydawnictwo Zysk-Ska, Poznań, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu