BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rychter-Wojtczak Monika
Tytuł
Wiedza oraz umiejętności inwestycyjne obywateli a poziom efektywności rynku
Knowledge and Investment Skills of Citizens vs. the Market Efficiency Level.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 23-29, rys.
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Sprawność inwestowania, Analiza efektywnego rynku
People's education, Investment efficiency, Efficient market analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Według autorki, wiedza i umiejętności człowieka są kluczowe dla rozwijającej się świadomości społeczeństwa, a co za tym idzie - świadomego i racjonalnego kierowania i podejmowania decyzji w biznesie. W artykule przedstawiono rozwój jednostki od momentu posiadania przez nią wiedzy teoretycznej, przez zastosowanie wiedzy w praktyce i nabycie umiejętności do chwili, gdy jednostka staje się ekspertem. Przedstawiono także propozycję oceny poziomu wiedzy i umiejętności w społeczeństwie, którą dla rynku kapitałowego miałoby być badanie efektywności rynku. Zakłada ono, że racjonalne decyzje kształtują efektywny rynek, co prowadzi do stwierdzenia, iż rynek efektywny to taki, na którym transakcje zawierają jednostki posiadające wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

This paper covers the problems of knowledge and skills, as so they are complementary and the effectiveness of the market as the measure of investors' education. There is a path from knowledge to evaluation one must go to become an expert. The Bloom's Taxonomy of Educational Objectives-Cognitive Domain is given as an example of description one's personal development. So there are six levels that measure following abilities: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. The effectiveness of the market is based on assumption that all decisions are rational, and this theory is based on quality of information's consumption on the market. If investors are the group of skilled and common knowledge-based society, than the market is efficient because the information is assessed in the same way (properly) and in a short time. The Warsaw Stock Market's instrument - futures WIG20 - is taken as an example. This market is proven to be efficient in a semi-strong form and one can come to the conclusion that the investors are skilled enough to price these assets in a proper way so the market is efficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa, 1993.
  2. Fama E.F., The Behavior of Stock Market Prices, "Journal of Business", 1965.
  3. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe, FRR, Warszawa 1998.
  4. Kusideł E., Rychter-Wojtczak M., Analiza efektywności rynku instrumentów futures notowanych na GPW w Warszawie, [w:] Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH, Kielce, 2002.
  5. Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa, 1997.
  6. Wysocki R., Beck Jr. R., Crane D., Effective Project Management, J. Wiley and Sons, 2000.
  7. Ziemba D., Ceny akcji w świetle teorii rynków efektywnych (studium o możliwości pokonana rynku), Debiuty Ekonomiczne, Poznań, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu