BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłysik Agnieszka
Tytuł
Suwerenność państwa a suwerenność jednostki - priorytety procesu integracji europejskiej
Sovereignty of the State or the Sovereignty of the Individual - Priorities of the European Integration Process.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 31-41
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Suwerenność, Tożsamość narodowa, Prawa człowieka
Sovereignty, National identity, Human rights
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano odmienne koncepcje rozumienia suwerenności, co (według autorki), ma szczególne znaczenie w kontekście członkostwa nowych krajów w UE. W artykule pokazano swoistość suwerenności w ramach UE: z jednej strony - znaczne ograniczenie praw suwerennych państw członkowskich, a z drugiej - poprawa warunków do korzystania z suwerennych uprawnień przez obywateli unijnych.

Sovereignty has always been a very difficult and equivocal issue in political debates on national identity of the states, particularly in the international integration process. Nowadays, sovereignty of the states is one of the most important notions of the international law, and cannot be confined by any external factor. But according to the national governments, as well as to the public opinion, the independence and freedom of executing the state authority over its territory and citizens is limited by the powers of European Communities. At the beginning of XXI century the debate on the national identity and the sovereignty seems more urgent and important than ever before. The reluctance to transfer the state authority to the European level is the most significant restraint of the further integration. However, the new approach to the notion "sovereignty" stressing the role and importance of the individual has been evolving for the last few decades. Therefore, the aim of the article was to present the most recent conceptions of sovereignty as well as different, important issues and points of views concerning the debate on sovereignty in the European integration process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cesarz Z., Stadtmuller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wyd. UW, Wrocław, 1998.
  2. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa, 1999.
  3. Greco E., Włoski wkład do debaty na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, [w:] Włoskie doświadczenia w integracji europejskiej, red. A. Maciaszczyk, Instytut Europejski, Łódź, 1998.
  4. Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, Instytut Europejski, Łódź, 2000.
  5. Marszałek A., Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej, Instytut Europejski, Łódź, 2000.
  6. Suwerenność i integracja europejska, red. W. Czapliński i in., Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1999.
  7. Wójtowicz K., Suwerenność w procesie integracji europejskiej, [w:] Spór o suwerenność, red. W.J. Wołpiuk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu