BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubala Konrad
Tytuł
Rola polskiego dyskursu publicznego w kształtowaniu postaw obywatelskich
The Role of the Public Discourse in Shaping the Civil Attitudes in Poland.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 43-51
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Demokracja, Postawy społeczne, Komunikowanie społeczne, Świadomość polityczna
Democracy, Social attitudes, Social communication, Politics awareness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono opinie świadczące, iż w ostatniej dekadzie istniał na polskiej scenie politycznej niski poziom komunikacji, dominowała niechęć do zawierania kompromisów, politycy nie próbowali wychodzić poza własną perspektywę dialogu, pojmowanie polityki często sprowadzało się do załatwienia doraźnych interesów. Negatywne aspekty polskiej debaty politycznej świadczą, zdaniem autora, o fasadowości ustroju demokratycznego.

The article is an attempt to show the rank of communication in shaping the system of mature democracy. Modern democratic systems are well - organised in a formally - legal stratum. Unfortunately, nowadays we are witnessing a significant deficit of substantial democracy. This problem is, among other things, typical of Poland. The substantial democracy is based on the participation of individuals and groups in a community and on practicing civil virtues such as: responsibility, tolerance and agreement. The question arises: Is democracy possible when there is no mutual communication between politicians? The article presents the discourse analyses of Polish politicians. It is my thesis that "ritual" lack of agreement between political elites causes an aversion to politics as far as civil society is concerned. For that reason, the public discourse in Poland does not contribute to shaping the civil attitudes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borden G., Orientacja kulturowa. Teoria służąca rozumieniu i badaniom komunikacji międzykulturowej, [w:] Komunikacja międzykulturowa, red. A Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa, 1996.
 2. Czarny ford i dwugłowe cielę, czyli Polak idzie do Unii, "Res Publica Nowa", 2002, nr 6.
 3. Czyżewski M., W stronę teorii dyskursu publicznego, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków, 1997.
 4. Dunin K., Ideologia - ruchomy cel, "res Publica Nowa", 2001, nr 6.
 5. Habermas J., Pojęcie działania komunikacyjnego, "Kultura i Społeczeństwo", 1986, nr 3.
 6. Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa, 2001.
 7. Jakubowska U., Politycy oraz cechy mentalności społeczno-politycznej ich zwolenników, [w:] Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, red. J. Reykowski, Warszawa, 1995.
 8. Kapciak A., W poszukiwaniu stylu komunikacji publicznej, [w:] Kultura narodowa i polityka, red. J. Kurczewska, Warszawa, 2000.
 9. Król M., Nic, "Res Publica Nowa", 2002, nr 7.
 10. Krzemiński A., Polska schizofrenia", 2001, nr 6.
 11. Nienawistnicy i moraliści, "Res Publica Nowa", 2001, nr 6.
 12. Obywatel w opresji, "Res Publica Nowa", 2000, nr 5.
 13. Polkowska A., Postawy i zachowania radnych wobec ważkich spraw społeczno-politycznych, [w:] Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce, red I. Kurcz, J. Bobryk, Warszawa, 1997.
 14. Polski talk show: Dialog społeczny a integracja europejska, red. J. Hausner, M. Marody, Kraków, 2001.
 15. Potocka-Hoser A., Spór o lustrację. Komunikacja bez porozumienia, "Kultura i Społeczeństwo", 1996, nr 2.
 16. Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa, 1998.
 17. Śpiewak P., Demokracyjna demokracja, "Res Publica Nowa", 2002, nr 7.
 18. Śpiewak P., Nasi w świątyni zaszczytów, "Res Publica Nowa", 2000, nr 5.
 19. Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa, 2000.
 20. Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu