BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matera Rafał
Tytuł
Nordycki przykład integracji regionalnej w kontekście procesu globalizacji: przeszłość a teraźniejszość
The Model of the Nordic Regional Integration in the Context of Globalisation Process: Historical Approach and Current View.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 77-86
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Integracja regionalna, Współpraca gospodarcza, Współpraca regionów przygranicznych
Regional integration, Economic cooperation, Region cross-border cooperation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Skandynawia
Abstrakt
Celem artykułu jest zestawienie procesu integracji regionalnej z przemianami zachodzącymi w gospodarce światowej. Integracja regionalna jest tu przedstawiona jako efekt globalizacji, jak i jej element, bowiem wpływa na jej kształtowanie. Za modelowy przykład integracji regionalnej uznano rynek nordycki, w którym pierwsze związki integracyjne powstawały już w XIX w., a intensywna współpraca miała miejsce w całym XX w. Zwrócono także uwagę na aktywność nordyckiego społeczeństwa, która miała wpływ na stan integracji tego regionu oraz, pośrednio, na jednoczenie się Europy.

The confrontation of the process of regional integration with the changes in the world economy is fundamental aim of this article. Not only the paper touches the origins of these processes but it also includes current relations. These connections are so important due to the fact, that regional integration seems to be the globalisation's effect and the part of it as well. The Nordic regional integration is the best example of the long term cooperation between five countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The first attempts of integration took place in the middle of the XlXth century and they have been continued for the all XXth century. The article includes the role of the Scandinavian society in the past and in modern times. The activity of the Nordic citizens have had great influence on the level of northern regional integration and, indirectly, on the unification of Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Gazeta Wyborcza", 18-19.01.2003.
 2. Bartel R.J., International Monetary Unions: The 19th Century Experience, "Journal of European Economic History", 1974.
 3. Bereza-Jarociński A., Zarys dziejów Norwegii, Warszawa, 1991.
 4. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa, 2001.
 5. Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa, 1996.
 6. Cieślak T., Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa, 1978.
 7. Derry T.K., A History of Scandinavia. Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, London, 1979.
 8. Documents Concerning the Accession of the Republic Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, Brussels, 1995.
 9. Foreman-Peck J., Foreign Trade and Economic Growth, [w:] The European Economy 1750-1914. A Thematic Approach, eds. D.H. Aldcroft, S.P. Ville, Manchester, 1996.
 10. Giddens A., Global Capitalism, New York, 2000.
 11. Granice nordyckiej współpracy, [w:] Aktualne problemy Skandynawii. Zeszyty Dokumentacyjne PAP, Warszawa, 1980.
 12. Heckscher E.F., An Economic History of Sweden, Cambridge, 1954.
 13. Henderson H., Building a Win-Win World - Life Beyond Global Economic Welfare, San Francisco, 1996.
 14. Hobsbawm E.J., The Age of Capital 1848-1875, London, 1975.
 15. Hovde B.J., The Scandinavian Countries 1720-1865, vol. II, Boston, 1943.
 16. Jörberg L., Growth and Fluctuations of Swedish Industry 1869-1912, Stockholm, 1961.
 17. Klepacki Z., Ławniczak R., Rada Nordycka a współpraca i integracja państw skandynawskich, Warszawa, 1976.
 18. Knudsen O.F., Dealing with Conflict between The Nordic Countries, Oslo, 1995.
 19. Łukaszewski J., Cel: Europa, Warszawa, 2002.
 20. Matera R., Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Toruń, 2001.
 21. Myrdal G., An International Economy. Problems and Prospects, London, 1956.
 22. Myrdal G., Rich lands and Poor: The Road to World Prosperity, New York, 1957.
 23. Piotrowski B., Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją (1884-1907), Poznań, 1974.
 24. Rogers E.M., Communication Technology. The New Media in Society, New York-London, 1986.
 25. Röpke W., International Order and Economic Integration, Dodrecht, 1959.
 26. Saryusz-Wolski J., Globalny wymiar zjawiska międzynarodowej integracji gospodarczej, [w:] Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych. Podobieństwa i różnice, red. A. Marszałek, J. Saryusz-Wolski, Łódź, 1984.
 27. Shirer W.L., The Challenge of Scandinavia. Norway, Sweden, Denmark and Finland in Our Time, Boston, 1955.
 28. Sundelius B., Managing Transnationalism in Northern Europe, Boulder, Colorado, 1978.
 29. Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, Warszawa, 1958.
 30. Thesing J., Globalizacja. Europa i XXI wiek, [w:] Europa. Fundamenty jedności, red. A. Dylus, Warszawa, 1998.
 31. Wendt F., The Nordic Council and Co-operation in Scandinavia, Copenhagen, 1959.
 32. Wold K.G., Nordic Economic Cooperation, [w:] Nordic Cooperation. Conference Organized by the Nordic Council for International Organizations in Europe, Hässelby 2nd-4th June 1965, Stockholm, 1965.
 33. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym globalnym handlu technologiami, Warszawa-Łódź, 2001.
 34. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, Warszawa, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu