BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lech Aleksandra
Tytuł
Rządowe programy wspierania konkurencyjności polskiego przemysłu
Governmental Programmers Supporting Competitiveness of Polish Industry.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 127-134
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Konkurencyjność, Restrukturyzacja przemysłu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
Industrial policy, Competitiveness, Industrial restructuring, Small business, Institutional support of entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza założeń i kierunków polskiej polityki przemysłowej w okresie transformacji systemowej i integracji z Unią Europejską. Z analizy kolejnych rządowych programów wynika, że coraz większą rolę odgrywa promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, infrastruktury, "czystych" technologii, wspieranie eksportu nie ukierunkowanego branżowo, a także zwiększanie sprawności działania rynków kapitałowo-finansowego, dóbr i usług, co świadczy o zbliżaniu polityki przemysłowej Polski do kierunków polityki konkurencyjności UE.

The paper presents the assumptions and directions of Polish industrial policy in the transformation period and during the integration with the European Union. The analysis of the governmental programs of supporting the competitiveness of Polish industry shows that supporting non-targeted export, promoting small and medium sized companies, innovations, infrastructure, and "clean" technologies are playing bigger and bigger role in industrial policy. The activities above prove more horizontal industrial policy, as well as its approaching the directions in the EU competitiveness policy. However, sectoral activities, taken on within the restructure of sunrise industries (especially mining, iron and steel metallurgy, and dockyard industry), still play a significant part in Polish industrial policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Government Policy Guidelines for Small and Medium-sized Enterprises until 2002, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 1999.
 2. Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do 2002 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 1999.
 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa, 1995.
 4. Muńko A., Polityka przemysłowa Unii Europejskiej i Polski (problemy ewolucji i dostosowań), INE PAN, Warszawa, 1996.
 5. Muńko A., Polska polityka przemysłowa w procesach transformacji i integracji z Unią Europejską, [w:] Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989-1995, red. K Gawlikowska-Hueckel, IBnGR, Gdańsk-Warszawa, 1997.
 6. Olszewski L., Kontrowersje dotyczące polityki przemysłowej Polski w okresie transformacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1996.
 7. Poland 2000. Regular Report from the Commission on Poland's Progress toward Accession, European Commission, 08.11.2000, http://europa.eu.int.
 8. Polityka przemysłowa. Założenia. Program realizacji w latach 1993-1995 (kierunki), Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa, 1993.
 9. Program polityki przemysłowej na lata 1995-1999. Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa, 1995.
 10. Stolarek A., Obszar wysokiej szansy w przemyśle przetwórczym, "Gospodarka Narodowa", 1996, nr 1-2.
 11. Strategia zwiększania inwestycji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001.
 12. Wojtyna A., Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce, "Gospodarka Narodowa", 1994, nr 12.
 13. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu