BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Donakowski Aleksander
Tytuł
Szanse Polski na zwiększenie zaawansowania technologicznego gospodarki w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej - wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
The Prospects of Polish Economy for Catching up with Advanced Technologies in Respect of the Access to the European Union - the Influence of Foreign Direct Investment (FDI).
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 147-159, tab.
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Integracja gospodarcza Polski z UE
Technology transfer (TT), Direct investments, Foreign investment, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transfer i wymiana technologii pomiędzy krajami stanowi jeden z zasadniczych elementów ich rozwoju, a jednym z kanałów transferu technologii są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W przypadku Polski odbywa się on pod postacią importu maszyn i urządzeń technicznych, zakupu licencji, czy też prowadzonej na miejscu działalności badawczo-rozwojowej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że krajowe przedsiębiorstwa odczuwają niedobór technologii i odwołują się w tym zakresie do roli państwa jako podmiotu prowadzącego działalność importową.

This paper examines the relationship between foreign direct investment (FDI) and technology transfer. The theoretical framework relates to the notions of technology and its transfer. Analysing data for Poland published by GUS relating to innovatory activity of foreign enterprises, expenditures on R&D activity, statistics on non-resident patent applications and patents granted, and the realization of licences in industry author aims at providing evidences that such transfer of technology really takes place. However the extent and degree of sophistication of transferred is hardly to determine because of insufficient data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken B., Harrison A., Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela, "the American Economic Review", 1999, June, Vol. 89, No. 3.
 2. Al-Obaidi Z., International Technology Transfer Control (A Case Study of Joint-ventures in Developing Countries), Helsinki School of Economics and Business Administration, Helsinki, 1999.
 3. Balasubramanyam V., Salisu M., Sapsford D., Foreign Direct Investment and Growth in EO and IS Countries, "The Economic Journal", 1996, January, Vol. 106.
 4. Baldwin R., Braconier H., Forslid R., Multinationals, Endogenous Growth and Technological Spillovers: Theory and Evidence, CEPR Discussion Paper no. 2155, 1999, May.
 5. Blomstrom M., Kokko A., Multinational Corporations and Spillovers, "NBER Working Paper", 1996, No. 99.
 6. Contractor F., Sagafi-nejad T., International Technology Transfer: Major Issues and Policy Responses, "Journal of International Business Studies", Fall, 1981.
 7. Eaton J., Kortum S., International Patenting and Technology Diffusion, NBER Working Paper 4931, November, 1994.
 8. Gurbiel R., Dezintegracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie i transfer technologii, Warszawa, 2001.
 9. Hoos J., Globalisation, Multinational Corporation and Economics, Akademiai Kiado, Budapest, 2000.
 10. Lan P., Technology Transfer to China Through Foreign Direct Investment, Aldershot, England, 1996.
 11. Mollas-Gallart J., Dual-use Technologies and the Transfer Mechanism, [w:] Technology Transfer, ed. D. Schroeder, E. Micro, Aldershot, England, 2000.
 12. Nauka i technika w 2000 roku, GUS, Warszawa, 2002.
 13. Osland G., Taylor C., Zou S., Selecting International Modes of Entry and Expansion, Marketing Intelligence & Planning, MCB University Press, 2001, No 19/3.
 14. Pavitt K., Technology, Management and Systems of Innovation, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 1999.
 15. Pietrobelli C., Technology Transfer for Developing Countries, [w:] D. Schroeder, M. Elena, Technology Transfer, ed. Aldershot, England, 2000.
 16. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa, 2002.
 17. Starzyk K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w procesie transformacji gospodarczej, Warszawa, 1998.
 18. Taylor C., Zou S., Osland G., Foreign Market Entry Strategies of Japanese MNCs, "International Marketing Review", 2000, Vol. 17, No. 2.
 19. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2000.
 20. UNCTAD, Transfer of technology, New York and Geneva, 2001.
 21. United Nations, FDI determinants and TNCs strategies: The case of Brazil, New York, Geneva, 2000.
 22. World Investment Report, 1999.
 23. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu