BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopiński Michał
Tytuł
Rola pośredników finansowych w transferze kapitału do rynków nieruchomości
The Influence of Financial Intermediaries on the Real Estate Markets.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 199-205, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Pośrednictwo finansowe, Inwestycje w nieruchomości
Real estate market, Financial intermediation, Investments in real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest nieruchomość jako jedna z tradycyjnych rodzajów lokat. Wymieniono zalety tego typu inwestycji, takie jak: uzyskiwanie dochodu, ochrona przed inflacją, wzrost wartości, wykorzystanie jako zabezpieczenie kredytu czy skorzystanie z przywilejów podatkowych, a także wady: mała płynność, wysoka kapitałochłonność, konieczność zarządzania oraz niepodzielność. Zarówno zalety, jak i wady nieruchomości jako narzędzia inwestycyjnego są postrzegane przez inwestorów instytucjonalnych szukających nowych możliwości lokacyjnych. Omówiono także polskie rozwiązania prawne zezwalające, limitujące lub zabraniające inwestowania w nieruchomości.

In the well developed financial markets institutional investors play significant role in transfer of the capital to the real estate markets. As an investment real property has a number of features that make it distinct from other capital market vehicles. The prevailing type of investors on any developed real property market is institutional investors. In Poland the structure of investors is still heavily dispersed. The paper presents problems connected with institutional investments on the Polish real property market. Insurance companies, pension funds, and investment trusts include property into their portfolios to reduce the risk of investment. The unification of the financial markets should accelerate the development of the Polish real estate markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brett M., Property and Money, A Simple Guide to Commercial Property Investment and Finance, Estates Gazette, London, 1997.
  2. Fraser W.D., Principles of Property Investment and Pricing, MacMillan Education Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 1987.
  3. Jaffe A.J., Sirmans C.F., Fundamentals of Real Estate Investment, Second Edition, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1989.
  4. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, wyd. II zm., Warszawa, 1999.
  5. Sirota D., Esentials of Real Estate Investment, Dearborn Financial Publishing, Inc. Chicago, Illinois, 1994.
  6. Sopiński M., Inwestorzy instytucjonalni na rynkach nieruchomości, rozprawa doktorska, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Łódź, 2000.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity DzU Z 2002r., nr 76, poz. 694), art. 3, ust. 1, p. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu