BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharska-Stasiak Ewa
Tytuł
Wycena nieruchomości na potrzeby transferu praw w krajach Unii Europejskiej
Real Property Valuation for the Transfer of Rights in the European Union.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 217-221
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Przeniesienie praw własności, Regulacje prawne
Real estate valuation, Transfer of ownership, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Globalizacja, będąca wynikiem międzynarodowych przepływów finansowych, wymusza konieczność wypracowania uniwersalnych, międzynarodowych standardów oszacowania nieruchomości. W artykule poruszono problem zróżnicowanego podłoża wyceny nieruchomości ze względu na odmienne ramy instytucjonalne rynku różnych krajów, dążenie do ujednolicenia zasad wyceny oraz polskie regulacje dotyczące wyceny.

Because of the purposes of valuation its methodology undergoes normalisation in every country. The process has resulted in the establishment of valuation standards in many countries. International flows of capital spur the tendency for international consistency. The establishment of the European Union makes this tendency even stronger. As a result, European Valuation Standards have been developed. Polish methodology of valuation builds on the European solutions. This process started in early 1990s when the Polish Federation of Valuers' Associations became a TEGOVA member. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Champness, P., Approved Property Valuation Standards Commissioned by TEGOVA, The European Group of Valuers Associations, 1997.
  2. Dorchester J.D., Velka J.J., Valuation and the Appraisal Institute in a Global Economy. The European Initiative, "The Appraisal Journal", January, 2000.
  3. Edge J.A., The Globalization of Real Estate Appraisal: A European Perspective, "The Appraisal Journal", January, 2001.
  4. Europejskie Standardy Wyceny 2000, wyd. polskie, PFSRM, Warszawa, 2001.
  5. Hordijk A.C., Will Investors Standardize Appraisal Practices in the European Union?, The ROZ/IPD Netrherlandes Index Experience, "Journal of Property Valuations and Investment", 1997, Vol. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu