BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uryszek Tomasz
Tytuł
Struktura budżetu Wspólnot Europejskich
The Structure of European Communities Budget.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 237-244, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Struktura budżetu, Wydatki budżetowe, Budżet UE
State budget, Budgetary structure, Budget expenditures, EU budget
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie struktury oraz różnych sposobów wykorzystania budżetu Wspólnot Europejskich. Szczegółowo zanalizowano budżet UE, a także wskazano na zasady jego subsydiowania oraz wpływ budżetu na obywateli. Wspomniane są także przygotowania w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych przez regiony Polski i władze samorządowe po rozszerzeniu Unii Europejskiej.

The main goal of the article is to outline the structure as well as different ways of making use of the European Communities budget. A close look at the general budget is taken. Besides, the article points to subsidiary principle and the influence of the budget on citizens. Preparations for taking advantage of structural funds by Polish regions and local authorities, after the EU enlargement, is also mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 1998.
  2. Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Techmann, Unia Europejska, PWN, Warszawa, 1998.
  3. General Budget of the European Union for the Financial Year 2002. The Figures, Brusels-Luxembourg, Jannuary, 2002, www.europa.eu.int/comm/budget/pdf/budget/syntchif2002/en.pdf.
  4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2000.
  5. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 1996.
  6. The Community Budget: the Facts and Figures, Luxembourg, 2000, www.europa.eu.int/comm/budget/pdf/infos/vademecum2000/en.pdf.
  7. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, DzU nr 48, poz. 550 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, teks jedn. DzU z 2003 r., nr 115, poz. 148.
  9. Winiarski B., Polityka ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu