BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - wpływ na zawartość raportów rocznych
Corporate Social Responsibility - Impact on the Content of Annual Reports.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 165-274, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Grupa interesu, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Polityka informacyjna, Raporty gospodarcze
Interest group, Reporting in enterprises, Information policy, Economic reports
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wpływ koncepcji stakeholders i kontraktowej teorii firmy (podkreślając jej zbieżność z koncepcją zrównoważonego rozwoju) na pożądany zakres informacji ujawnianych przez przedsiębiorstwa, wskazując na szereg inicjatyw środowiskowych i regulacyjnych (w tym UE) w tym zakresie. Przedstawiono przykłady już opublikowanych raportów wskazując korzyści i bariery rozszerzonego zakresu ujawnień.

The paper outlines the idea of corporate social responsibility, which stresses the role that company has to perform within the society. This idea is being propagated as "stakeholder capitalism". The stakeholders of a company - being very wide group of organizations and individuals - have influence on company's actions and are influenced by the activities undertaken by a firm. The "stakeholder value" and the "shareholder value" concepts are outlined. The main issue of the paper is the influence of corporate social responsibility concept on company reporting. The triple-dimensional framework of reporting is presented, underlining the necessity of corporate disclosure on financial, environmental and social aspects. The scope of what citizen is entitled to know about company performance is addressed. The examples of reports within the sustainable development concept are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Corporate Strategy, McGraw Hill, New York, 1965.
 2. Arfin F.N., Financial Public Relations: Lessons from Corporate Leaders, Financial Times Pitman Publishing, London, 1994.
 3. Environ, Report on a Survey of Environmental Reporting Costs and Benefits, www.uk.environcorp.com, 2001.
 4. European Commission, A Framework for Indicators for the Economic and Social Dimension of Sustainable Agriculture and Rural Development, EC, Bruxelles, 2001.
 5. FASB, Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures, Steering Committee Report Business Reporting Research Project, FASB, 2001.
 6. FEE, Towards A Generally Accepted Framework For Environmental Reporting; Fédération des Experts Comptables Européens, Bruxelles, 2000.
 7. Freeman R.E., Understanding Stakeholder Capitalism, "Financial Times", 19.07.1996.
 8. Gaved M., Closing the Communication Gap, ICAEW, London, 1997.
 9. GRI, Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002.
 10. Institute of Social and Ethical AccountAbility, Accountability 1000(AA10000) Framework. Standards, Guidelines and Professional Qualification; Exposeure draft, 1999.
 11. International Accounting Standards Committee, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB, London, 1989.
 12. Knight J., Value Based Management, McGraw Hill, 1998.
 13. KPMG, International Survey of Environmental Reporting, London, 1996.
 14. Leadbetter Ch., New Measures for the New Economy, A Discussion Paper for the Institute of Chartered Accountants in England and Wales; Centre for Business Performance, ICAEW, London, 2000.
 15. Marcikowska M., Wpływ przedsiębiorstw na środowisko naturalne, "Zeszyty Teoretyczne RN SKwP", 1999, nr 50.
 16. Marcinkowska M., Neutralność w rachunkowości, czyli o dziedzinie, w której kreatywność nie budzi zachwytu, [w:] IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości", PŁ, Łódź, grudzień, 2002.
 17. Marcinkowska M., Polityka informacyjna przedsiębiorstw - zakres dobrowolnych ujawnień, [w:] III Konferencja Naukowa "Rynek finansowy. Instytucje, narzędzia, strategie", Kazimierz Dolny, wrzesień, 2002.
 18. McTaggart J.M., Kontes P.W., Mankins M.C., The Value Imperative, Free Press, New York, 1994.
 19. Stoner J.A., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1992.
 20. United Nations Economic Commission for Europe, Convention on Access Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Enviromental Matters, UNECE, Aarhus, 1998.
 21. United Nations, Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies, New York, 2001.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 23. Wheeler D., Sillanpää, The Stakehollder Corporation. A Blueprint for Maximizing Stackeholder Value, Pitman Publishing, London, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu