BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janus Agnieszka
Tytuł
Zmienne kształtujące możliwości rozwoju spółek osobowych prawa handlowego w obliczu akcesji unijnej
The Variables to Create Possibilities Development of Private Companies in the Way to the European Union.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 275-280, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Regulacje prawne, Rozwój przedsiębiorstwa, Spółki handlowe
Poland's economic integration with the EU, Legal regulations, Enterprise development, Commercial companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zwrócono uwagę na najważniejsze uwarunkowania prawne i społeczne wpływające na tworzenie i funkcjonowanie spółek osobowych w Polsce. Wskazano na główne bariery rozwoju spółek osobowych, ale i szanse powstające dzięki uchwaleniu nowych przepisów. Zaakcentowano także rolę warunków społecznych, które - obok warunków rynkowych, kapitałowych, prawnych i politycznych - decydują o sukcesie przedsiębiorstwa.

To entry Poland to the European Union is ally with take the same policy economy and make the same system law which will create the best adoption conditions to polish enterprises especially to private companies. The development enterprise is depend on being market, capital, competitive, law, political and social conditions. The main problem this report was appeared a major law and social conditions which forming development private companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ilnicki M.P., Wolski J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.
  2. Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, "Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu", 2000, nr 862.
  3. Kodeks spółek handlowych, Biblioteka Rzeczpospolitej, Presspublica, Warszawa, 2000.
  4. Lewandowska L., Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, 2001.
  5. Penc J., Warunki rozwoju nowoczesnej firmy, "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi", 2001, nr 8.
  6. Ustawa z 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym, DzU nr 26, poz. 143 z późn. zm.
  7. Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037.
  8. Ustawa z 19 listopada 1999 r., prawo o działalności gospodarczej, DzU nr 101, poz. 1178.
  9. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU nr 121, poz. 769.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu