BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okularczyk Stanisława, Szumiec Anna
Tytuł
Ekonomiczne granice ekstensyfikacji produkcji mleka
The Economical Limits of Anmal Production Extensification
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 182-186, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Produkcja rolna, Mleko, Produkcja mleka
Agriculture, Agricultural policy, Agricultural production, Milk, Milk production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uwzględniając konieczność zrównoważonego rozwoju rolnictwa i odstąpienia od maksymalizacji ilości produkcji przeprowadzono rachunek efektywności ekonomicznej różnych poziomów intensywności chowu zwierząt. Na przykładzie krów mlecznych ustalono progowe dolne granice ich wydajności, poniżej których produkcja staje się nieopłacalna. (oryg. streszcz.)

The present research results indicate some regularities. Milk production profitability depends to a very high degree on the milk yield of cows and production costs. The extent of milk production costs is closely related to the level of intensity and the source of feeds. Highly intensive production (9000 kg milk per cow) is most profitable when based on one's own fodder resources. The profitability goes down along with decreased milk yield of cows and increased proportion of purchased feeds. A productivity of 4000 kg per cow is considered the minimum intensity. Below this threshold, the risk of losses increases stepwise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krasowicz S., Harasim A. (2001): Problemy ekonomii i ekologii w badaniach rolniczych w latach 1981-2000. Roczniki Naukowe SERiA, z. 6, s. 7.
  2. Kwapniewska M. (1999): Efektywność restrukturyzacji produkcji i przetwórstwa mleka w regionie tarnowskim. Praca doktorska.
  3. Okularczyk S. (l 999): Opłacalność produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych. Raport PB l H02C1610, s. 9-14.
  4. Okularczyk S. (2000): Opłacalność produkcji mleka i żywca wołowego. Raport Bad. Statut. 43102. l, s. 3-34.
  5. Okularczyk S. (2001): Tanie pasze własne warunkują opłacalność produkcji. Chów Bydła m 7/99, s. 8-12.
  6. Okularczyk S. (2002): Ekonomiczne i ekologiczne możliwości produkcji mleka z wykorzystaniem użytków zielonych. Wyd. IMUZ Falenty, z. 2, s. 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu