BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Michał (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych
Safety and Protection of Information Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 41-54, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Informacja w przedsiębiorstwie, Zarządzanie informacją, Zarządzanie bezpieczeństwem, Ochrona danych komputerowych, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Przestępstwa komputerowe
Information in enterprise, Information management, Safety management, Computer data protection, Teleinformation systems security, Cybercrime
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy koncepcji polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz metodyki jej implementacji w organizacji. Autor przedstawił najczęściej spotykane zagrożenia występujące w obszarze ochrony informacji oraz mechanizmy ich zabezpieczenia. Zwrócił szczególną uwagę na czynnik ludzki, odgrywający najważniejszą rolę w tym procesie. Omówił etapy tworzenia polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji, które uzupełnione zostały o podanie etapu analizy i oceny sytuacji firmy. W zakończeniu zawarł ocenę skuteczności i efektywności scharakteryzowanych pokrótce narzędzi (metod, środków, oprogramowania) wykorzystywanych w praktyce ochrony informacji.

In the article some typologies of classification of threats to information and information systems have been presented. The most important ones have been characterized here. In the second part of the article information safety policy and information systems safety policy have been defined as well as a modified by the author of the article methodology of its creating and improvement has been presented. Attention has been paid to the importance of human factor in this aspect with particular interest taken in an organizational culture as the determinant of this policy. The final part of the article deals with the description of methods and techniques of information protection with a particular consideration of tele-information measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo informatyczne - zabezpieczenie dostępu logistycznego, „Rachunkowość", nr 6 z 2004.
 2. Bezpieczeństwo informatyczne - zabezpieczenia mechaniczne, „Rachunkowość", nr l z 2004.
 3. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 4. Kiełtyka L., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, „Współczesne Zarządzanie" nr 3/2003.
 5. Kosiński J., Bezpieczeństwo danych i systemów teleinformatycznych [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, pod red. P. Tyrały, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 6. Lula P., Wołoszyn J., Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informatycznych przedsiębiorstwa [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Diffin, Warszawa 2001.
 7. Madej J., Polityka bezpieczeństwa i system ochrony informacji w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 604, Kraków 2002.
 8. Mascha M. F., Stop E-Mail Snoops, „Journal of Accounting", nr 7, sierpień 2002.
 9. Martinet B., Marti Y. M., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa 1999.
 10. Sieja M., Wach K., Rola bezpieczeństwa danych w budowie i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej banków internetowych [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Zakopane - Kraków 2004.
 11. Szmit M., Informatyka w zarządzaniu, Diffin, Warszawa 2003.
 12. Wołoszyn J., Lula P., Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie informacją i komunikacją, pod red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu